``
Aanmeldingsformulier fokkerspagina

Iedere Nederlandse fokker die minimaal één jaar volwaardig lid is van de RRCN en die volgens de regels v/d (VFR) van de RRCN fokt
zal in de gelegenheid worden gesteld om op deze pagina vermeld te worden met:
naam, kennelnaam, adres, emailadres en URL(website).
Voor de kennelnaam wordt een universele schrijfwijze gehanteerd.
Na het invullen van uw kennelnaam dient u ook een "kopie kennelregistratie" mee te sturen.

De kosten zijn 15 euro per jaar. Bij aanmelding zullen de kosten in het kwartaal van aanmelding van uw rekening worden afgeschreven.
Vanaf het volgende contributiejaar worden de kosten geïnd, tezamen met de contributie.


Ik machtig de RRCN om jaarlijks de kosten voor de fokkerslijst van mijn rekening af te schrijven: