``
Aanmeldingsformulier dekreuenlijst

Iedere reu die aan de onderstaande eisen voldoet waarvan de eigenaar lid is van de RRCN zal in de gelegenheid worden gesteld om op deze pagina vermeld te worden.
Eisen:
- ED vrij
- HD-A of HD-B - tenminste tweemaal de kwalificatie "Uitmuntend" te hebben behaald op een CAC of CACIB show, dan wel op de Clubmatch van de RRCN.

De kosten zijn 15 euro per jaar.
Bij aanmelding zullen de kosten in het kwartaal van aanmelding van uw rekening worden afgeschreven.
Vanaf het volgende contributiejaar worden de kosten geïnd, tezamen met de contributie
Zodra het eerste bedrag is geïnd en alle gegevens zijn ontvangen zullen wij z.s.m. uw aanmelding plaatsen.

Na het versturen van het formulier krijgt u, naar het door u opgegeven e-mailadres, een kopie van dit formulier toegestuurd ook krijgt u een e-mailadres in dit bericht waar u een kopie v.d. "HD - ED uitslagen,
kopie showuitslagen (2X) en een kopie v.d. Stamboom naar toe moet sturen.
Tevens wordt er een e-mailadres gegeven waar u de foto's naar toe kunt sturen.

 

Vul hieronder uw gegevens in:

Ik machtig de RRCN om jaarlijks de kosten voor de dekreuenlijst
   van mijn rekening af te schrijven:

 

Vul hieronder de gegevens van uw dekreu in:


vlgs. Stamboom
Stamboom gegevens.

Ouders
Groot-Ouders
Over-Groot-Ouders