U wilt een nestje fokken?

Wat u moet weten
fokreglementNog vragen?
Pupinformatiedienst & fokkerijcommissie

Wat kunnen wij voor u betekenen

U heeft besloten dat u een nestje wilt fokken. Zeker als het de eerste keer is, is dit een spannend moment. Het fokken van een nest is natuurlijk ontzettend leuk. Maar er zijn wel een aantal dingen die u zich goed moet realiseren voordat u begint.

Het is belangrijk om uzelf goed in te lezen wat het fokken van een nestje pups allemaal met zich meebrengt.

Het begint al met de zorg voor de teef voorafgaand aan de dekking, met de dekking en tijdens de dracht. Daarna volgt natuurlijk de zorg tijdens de bevalling en dan moet de intensieve periode, waarin u moeder en alle pups moet verzorgen, nog beginnen.

Zeker de acht à negen weken na de geboorte van de pups zijn een intensieve periode. In die periode bent u 24 uur per dag zeven dagen in de week met de pups bezig. Indien één of meer pups naar het buitenland gaan dan duurt deze periode zelfs tot vijftien weken. Dit houdt in dat gedurende die weken uw hele (gezins)leven draait om de pups. Een nestje fokken is niet iets wat u even tussendoor doet. Het vraagt veel tijd en inzet.

Bovendien bent u als fokker niet klaar zodra de laatste pup de deur uit is. Als fokker dient u een hondenleven lang klaar te staan voor de pups die u gefokt heeft.

Naast alle tijd en inzet die het fokken van pups kost, moet ook het kostenplaatje niet vergeten worden. Een nestje fokken kan behoorlijk wat geld kosten. Het is verstandig om deze kosten vooraf in kaart te brengen. 

Bent u na het lezen van dit alles nog steeds enthousiast, lees dan verder en ga ervoor!

Zeker als het de eerste keer is dat u een nestje fokt, kan er veel op u afkomen. Daarom heeft de RRCN voor u de belangrijkste zaken op een rij gezet.

Pupinformatiedienst & fokkerijcommissie

De belangrijkste zaken op een rijtje.

GEZONDHEID

Er zijn verplichte onderzoeken maar u kunt ook extra onderzoeken doen en letten op andere voorkomende aandoeningen bij de Rhodesian Ridgeback.

Fokkerscursus

Eens in de zoveel tijd is er een fokkerscursus.

Hou de RRCN agenda in de gaten, de cursus zal hierin komen te staan of informeer bij ln.ncrr@jirekkof

Aan welke eisen moet mijn teefje voldoen?

Allereerst kijkt u naar de eisen die gesteld zijn in het Verenigings Fok Reglement (hierna: VFR) van de RRCN. Hierin staat aan welke gezondheidseisen en exterieurkwalificaties uw teefje en de gekozen reu moeten voldoen. Ook wanneer een reu uit het buitenland komt, moet hij aan de eisen van het VFR van de RRCN voldoen. Controleer dit goed, want niet in ieder land zijn de eisen hetzelfde.

Het is verplicht om uw teef te laten controleren op heupdysplasie en elleboogdysplasie. Hiervoor dienen foto’s gemaakt te worden. Op de website van de Raad van Beheer kunt u verschillende dierenartsen vinden die deze onderzoeken uitvoeren. De dierenarts stuurt na het maken van de foto’s deze door naar de Raad van Beheer en daar worden de foto’s beoordeeld. De uitslag van de beoordeling volgt vaak snel.

Daarnaast is vereist dat de teef getest wordt op JME (Juvenile Myoclonische Epilepsie). De test op JME kan bij verschillende laboratoria uitgevoerd worden. Het DNA dat hiervoor nodig is, dient te worden afgenomen door een dierenarts. Het afgenomen DNA kunt u vervolgens insturen naar het laboratorium dat de test uit zal voeren.

Naast de verplichte gezondheidstesten staat het u natuurlijk vrij om uw hond ook op andere afwijkingen en erfelijke ziektes te laten testen.

Indien uw teefje voldoet aan alle gezondheidseisen en op shows de vereiste exterieurkwalificaties heeft gehaald, staat niets u meer in de weg.


 

Dek- en geboortelijst

U kunt uw dekaankondiging, dekking en nest laten vermelden op deze lijst

nestinventarisatie

Als lid bent u verplicht uw nest te laten inventariseren. Ook wanneer u geen gebruik maakt van de dek- en geboortelijst.

Het verenigings fok reglement

Hier moet u aan voldoen

Om als lid van de RRCN te mogen fokken zijn er een aantal voorwaarden waar u aan dient te voldoen. Allereerst dient u te voldoen aan het VFR. Ook wanneer u denkt geen “fokker” te zijn en uw reu eenmalig laat dekken of eenmalig een gelegenheidsnestje met uw teefje wilt nemen.

Even snel wat basis informatie

Beide ouderdieren dienen voor de dekking door een officieel erkende FCI-instantie te zijn onderzocht op:
HD (heupdysplasie) vanaf 12 maanden, ED (Elleboogdysplasie) vanaf 18 maanden en op JME (Juveniele Myoclonische Epilepsie) en op DM (Degeneratieve Myelopathie).

Voorbereiding

U kunt ervoor kiezen om, voordat u uw teefje laat dekken, een kennelnaam aan te vragen bij de Raad van Beheer. Dit is niet verplicht maar wel leuk wanneer u meerdere nesten wilt gaan fokken en u zich wilt onderscheiden. Houd er wel rekening mee dat het aanvragen van een kennelnaam enkele maanden duurt. Ga naar www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/kennelnaam/ voor meer informatie.

Veel fokkers vinden het prettig om zelf een website te hebben. Deze dient wel regelmatig bijgehouden te worden. Er zijn ook fokkers die de voorkeur geven aan een Facebook pagina. Op uw website/Facebookpagina kunt u informatie over uw teefje en de gekozen reu plaatsen. Mensen vinden openheid over stambomen, karakter en gezondheid erg belangrijk.

Voordat uw teefje loops wordt, zorgt u dat ze alle vereiste inentingen heeft gehad of dat u middels titteren heeft laten controleren of ze nog voldoende antistoffen in haar bloed heeft. Controleer dit ook bij de dekreu. Deze inentingen kunnen niet meer gegeven worden na de dekking.

Is uw teefje loops, dan dient ze in de eerste week van de loopsheid ontwormd te worden. U kunt ook een wormonderzoek laten doen om te controleren of ze wormen heeft en haar alleen ontwormen bij een eventuele besmetting.

Verder kunt u in de eerste week van de loopsheid bij de teef een bacterietest laten doen van haar vulva, dit door middel van een swab. Dit is om te controleren of haar bacteriehuishouding goed is en ze de reu niet kan infecteren, waardoor zijn sperma van slechte kwaliteit wordt. Ook bij de dekreu kan dit getest worden, want de reu kan ook de teef besmetten.

 

De dekking

Om het juiste moment van de dekking te bepalen kunt u de progesteronwaarde van uw teefje laten testen. Dit gebeurt middels bloedafname in een daarvoor gespecialiseerde kliniek. Het is belangrijk dat u hiervoor naar een gespecialiseerde kliniek gaat, want het is noodzakelijk dat u de uitslag dezelfde dag (liefst binnen enkele uren) krijgt. Indien het progesteron erg hoog is, zult u meteen naar de dekreu toe moeten en hierbij kan haast geboden zijn. Heeft u de uitslag pas een dag later, dan kan het zijn dat u te laat bent. Informeer bij uw dierenarts welke klinieken in de regio deze test aanbieden. 

Is de progesteronwaarde hoog genoeg dan is het tijd voor de dekking. Wanneer het de eerste keer is voor uw teefje en ook u nog niet eerder een teefje hebt laten dekken, neem dan een ervaren persoon mee. Deze persoon kan assisteren bij de dekking zodat de dekking zonder stress voor uw teefje verloopt. 

De dracht

Nu breken er negen mooie maar ook spannende weken aan. Is uw teefje drachtig? De dracht duurt ongeveer negen weken (63 dagen).

Eventueel kunt u uw teefje 8-10 dagen na de dekking een vaccinatie tegen het herpesvirus geven. Deze vaccinatie dient 10-8 dagen voor de bevalling nogmaals gegeven te worden.

Na de dekking dient u de dekking binnen de gestelde termijn aan te geven bij de Raad van Beheer en bij de RRCN. Dit is de zogenaamde dekaangifte. Op de website van de Raad van Beheer (www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/) en de website van de RRCN kunt u vinden wat de termijn is en hoe u aangifte van de dekking kunt doen.

28-31 dagen na de dekking kunt u bij een gespecialiseerde dierenartspraktijk een echo laten maken om te zien van hoeveel pups uw teefje eventueel drachtig is. Of u een echo laat maken, is een vrije keuze. Wanneer uw teefje hiervan erg veel stress ondervindt, is het niet raadzaam om een echo te laten maken.

Voorbereiding op de bevalling

Indien u zelf nog onervaren bent, is het raadzaam om eens af te spreken met een andere fokker en mee te kijken met een bevalling. Hier leert u erg veel van.

Meld de aanstaande bevalling enkele weken voor de bevalling bij uw eigen dierenarts, zodat zij, indien nodig, adequaat kunnen reageren. Schrijf ook de belangrijke telefoonnummers op en kijk wie er weekend- en of avonddienst heeft. Spreek af dat u ze midden in de nacht mag bellen. Neem geen dierenarts op lange afstand, mocht er iets gebeuren, moet u snel bij de dierenarts kunnen zijn voor bijvoorbeeld een keizersnede.

Vraag ook aan een ervaren fokker of diegene erbij wil zijn als uw teefje gaat bevallen. Een ervaren fokker weet hoe te handelen indien er iets gebeurt.

Lees zelf goed in hoe een normale bevalling verloopt en bespreek dit ook met uw dierenarts.

Een à twee weken voor de bevalling zet u de werpkist neer met alle andere benodigdheden (zie de lijst met benodigdheden). De werpkist dient u te ontsmetten en maak de werpkist huiselijk alsof het de normale mand van de teef is met al haar geurtjes. Creëer ook vast een plek waar de pups later kunnen spelen. Hiervoor kunt u kennelhekjes gebruiken. Ook in uw tuin kunt u een stuk afzetten, zodat de pups lekker buiten kunnen spelen maar geen dingen kunnen slopen..

Bevalling

Wanneer start de bevalling en hoe verloopt de bevalling? Dit is natuurlijk bij iedere teef anders, maar er zijn wel richtlijnen voor. Hieronder zullen we deze richtlijnen beschrijven.

Een week voor de verwachte bevalling start u met driemaal daags temperaturen van uw teefje (‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds). Dit schrijft u op, zodat u kunt zien hoe haar verloop is. Wanneer haar temperatuur met zeker twee graden daalt zal de bevalling over circa 24-36 uur plaatsvinden. De normale temperatuur van een hond is rond 38,5 graden. Meestal daalt de temperatuur ‘s nachts. 

Andere tekenen dat de bevalling nadert zijn verminderde eetlust en soms ook braken, graven (in de werpkist), frequent urineren en ontlasting hebben. Ook kan de teef wat slijmerige uitvloeiing hebben. Dit kan al één tot twee dagen voor de bevalling het geval zijn. Is de uitvloeiing bloederig of groenig van kleur dan kunt u ervan uit gaan dat de bevalling begonnen is.

In de volgende fase van de bevalling krijgt de teef weeën.  In de eerste fase zijn dit de ontsluitingsweeën. Tijdens deze fase trekt de baarmoeder gering samen en zal de teef veel hijgen en graven. Deze fase kan zes tot twaalf uur duren. Hierna volgt de uitdrijvingsfase. De baarmoeder zal zich krachtiger samentrekken en de teef gaat echt persen om de pups richting baarmoedermond en vagina te drijven. Zodra de eerste pup in de bekkenholte wordt gedrukt gaat de teef nog harder persen. Vaak ademen teven in deze fase sneller en ze kunnen ook meer drinken.

Op de eerste pup wordt vaak wat langer (tot enkele uren) geperst om de geboorteweg op te rekken. Zeker wanneer de teef voor de eerste keer aan het bevallen is. Zodra de vruchtblaas of de pup zelf te zien is, mag ze maximaal één uur persen.

Een teef die voor de eerste keer bevalt, kan schrikken van de bewegingen en geluiden van de pup. Ze kan de pup zelfs oppakken en proberen te begraven. Let hierbij op dat de pup geen wonden op loopt. Leg eventueel de eerste pup even apart in een warme omgeving. Na de geboorte van de tweede pup worden de meeste teven rustiger en gedragen zich als ervaren moeders. Leg de eerste pup zo snel mogelijk weer bij de moeder.

De pups kunnen geheel in de vliezen geboren worden, de teef trekt ze meestal vlot kapot en likt de jongen schoon. Daarna zal ze de navelstreng doorbijten. Let op dat ze dit niet te dichtbij de buik van de pup doet omdat de buikwand nog erg zwak is. Mocht de teef het zelf niet vlot doen, verwijder dan zelf de vliezen om de pup en verwijder slijm en vocht uit het bekje en de neus van de pup. Bind de navelstreng 2 tot 3 cm vanaf de buik van de pup met flosdraad en knip deze door aan de kant van de nageboorte. Een andere methode is de navelstreng 5 cm vanaf de pup sterk afknijpen. Als u loslaat mag er geen bloed meer door dat deel van navelstreng stromen en blijft het wit. Dan mag u de navelstreng aan de kant van de nageboorte doorknippen.

Tussen de geboorte van de pups zit gemiddeld 45 minuten als de teef veel aan het persen is. Er is nog geen reden tot bezorgdheid als deze tijd oploopt tot één a twee uur, maar de moeder mag dan niet persen. Als de teef langdurig aan het persen is zonder resultaat, kan er iets mis zijn.

De placenta wordt meestal na de geboorte van een pup uitgedreven, maar dit is niet altijd zo. De nageboorten worden door de teef vaak (snel) opgegeten. Er zitten veel voedingsstoffen in de placenta’s. Er moeten evenveel placenta’s als pups geboren worden. Als er placenta’s achterblijven, kunnen ze voor ernstige (soms levensbedreigende) problemen zorgen.

Wanneer moet u de dierenarts bellen?

Het is belangrijk contact op te nemen met uw dierenarts (ook ’s nachts of in het weekend) wanneer:

  • Er binnen één uur na het verschijnen van de eerste vruchtblaas geen pup geboren is.
  • De teef langdurig aan het persen is zonder geboorte.
  • Er nog pups in de baarmoeder zitten maar de teef al twee uur niet meer heeft geperst.
  • De teef plotseling erg rustig/sloom is of juist erg paniekerig wordt.
  • Er te weinig placenta’s met de geboorte gekomen zijn.
  • Er stinkende uitvloeiing of grote hoeveelheden bloed uit de vagina komt.
  • De teef de pups niet wil accepteren, er kan dan sprake zijn van melkklierontsteking (mastitis).

Pups geboren

En dan zijn de pups geboren. Er breken drukke maar leuke weken aan. 

De eerste twee à drie weken houdt u de temperatuur van de werpkist op circa 27 graden Celsius. Samen met de lichaamstemperatuur van de teef is dit warm genoeg voor de pups. Ook is het belangrijk dat u de werpkist schoon houdt (u kunt hiervoor Dettol gebruiken die u genoeg verdunt). De eerste weken zijn de pups nog erg kwetsbaar. U kunt er als voorzorg voor kiezen nog geen bezoek te laten komen, bezoek kan immers bacteriën en/of virussen meebrengen. Mocht u wel direct bezoek willen ontvangen, zorg dan dat zij de hygiëneregels in acht nemen zoals het zorgvuldig wassen van de handen voor ze de pups aanraken.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat iedere pup voldoende melk krijgt. Leg de grootste en dikste af en toe opzij en leg de kleinste ervoor in de plaats. Dit ook ‘s nachts. Dient u noodgedwongen toch bij te voeren, voer dan de dikste bij en laat de kleinste bij moeder drinken. Weeg de pups elke dag op een vast tijdstip en zet dit in een schema. 

Als de pups een week oud zijn, begint u met het knippen van hun nageltjes. Zorg dat u niet in het leven knipt. U kunt hiervoor gebruik maken van een kinder nagelschaartje. 

Wanneer de pups zes weken oud zijn zullen deze voor het eerst gevaccineerd worden. U kunt er ook voor kiezen om uw pups te laten titteren en aan de hand van de uitslag van het titteren op maat te vaccineren. Vraag van te voren de paspoorten aan bij uw dierenarts. 

Voor ontwormen zijn diverse mogelijkheden. Zo is er het schema waar u de pups iedere twee weken ontwormt, beginnend als de pups twee weken oud zijn. Vraag bij uw dierenarts om een passend middel om te ontwormen. 

Ook kunt u bij de pups wormonderzoek laten doen en op basis van die uitslag wel of niet ontwormen. 

Zorg voor de moederhond

De eerste dagen na de bevalling moet u de moederhond temperaturen. Haar temperatuur moet rond de 38,5 graden Celsius zijn. Het is normaal dat uw teefje de eerste weken na de bevalling nog bloed verliest. Dit mag echter niet langer dan drie weken aanhouden. Het bloed zal donker van kleur en slijmerig zijn. 

Geef de moederhond voldoende eten. Tijdens de bevalling zal de moederhond de placenta’s op eten. De meningen of dit wenselijk is verschillen. Indien u uw teefje de placenta’s op laat eten is het noodzakelijk om de teef de eerste dag na de geboorte minder eten te geven dan ze normaal krijgt. Daarna kunt u haar weer normaal gaan voeren. Geef voldoende en geef verdeeld over 5-6 porties per dag. De hoeveelheid kan flink oplopen, tot zelfs tien keer haar normale portie. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid pups, hoeveel de pups drinken en de gezondheid van de teef. De pups drinken het meest als ze twee à drie weken oud zijn. Kijk goed naar uw teef, dan kunt u prima zien of ze meer of minder voer nodig heeft. 

Formaliteiten na de geboorte

Binnen een week na de geboorte dient u bij de Raad van Beheer en de RRCN melding te maken van de geboorte. 

Ongeveer een week voordat de chipper van de Raad van Beheer komt chippen en DNA komt afnemen, ontvangt u bericht dat de chipper komt. Meestal is dit rond de leeftijd van vijf tot zeven weken. Wanneer u dit bericht heeft ontvangen, dan licht u de RRCN in zodat zij de nestinventarisatie daarop kunnen afstemmen. 

Voor de chipper dient u het lidmaatschap van de RRCN bij de hand te hebben evenals alle papieren van de teef (stamboom, registratiebewijs en DNA profiel) en de teef zelf uiteraard. 

Voor de nestinventarisatie door de RRCN houdt u ook alle papieren van de teef bij de hand en ook alles wat de Raad van Beheer u gegeven heeft. 

Socialisatie

De socialisatie start direct na de geboorte. Ga bij de pups zitten, til ze op, knuffel met ze en bestudeer ze. Kijk wat ze doen, leer ze kennen. De band is dan gesmeed en dat brengt u veel moois. 

Wanneer de pups 2-3 weken oud zijn, beginnen ze met hun eerste stapjes. Er begint dan een nieuwe fase van de socialisatie. Begeleid uw pups goed, geef ze niet teveel prikkels op een dag, maar stapsgewijs. 

In de speelruimte voor de pups kunt u spelmateriaal als tunnels, een lege flessenrek, een laaghangende schommel, kunststof zwembadjes (bijvoorbeeld een schelp) gevuld met water of ballen neerleggen. U kunt vlaggetjes ophangen. Gebruik uw fantasie, maar houd er wel rekening mee dat u niet alles in een week aanbiedt aan de pups maar dat u dit stapsgewijs doet. Bij elke leeftijd hoort een nieuwe ervaring. Laat ze kennismaken met auto’s, fietsers, klapperende plastic zakken, paraplu’s die open en dicht gaan. Ook belangrijk is om ze kennis te laten maken met verschillende ondergronden. U kunt ze meenemen naar een school of een andere plek. Doseer alles wel. Iedere leeftijd vraagt weer nieuwe, bij die leeftijd horende, prikkels. 

Voeding voor de pups

Vanaf ongeveer drie of vier weken kunnen de pups bijgevoerd worden. Welk voer u gaat geven is afhankelijk van wat u al geeft. U begint met kleine beetjes, fijngemalen en voert dit geleidelijk op. Meestal begint u met vier of vijf keer per dag bijvoeren. Na circa een week kunt u geleidelijk van fijngemalen eten naar vaster voedsel gaan. U kunt ervoor kiezen om alle pups tegelijk uit een puppytrog te laten eten of om iedere pup zijn of haar eigen bakje te geven. Bij die laatste optie is eenvoudiger te controleren of iedere pup genoeg op heeft. 

Als fokker kunt u ervoor kiezen om, voordat de pups naar hun nieuwe families gaan, te zorgen dat de pups driemaal daags hun voeding krijgen. 

Wanneer de pups meer vaste voeding gaan eten zullen zij minder bij de moederhond gaan drinken. De moederhond zal zelf ook haar grenzen aan gaan geven. Zodra zij geen zin meer heeft om de pups te voeden, zal ze dit aangeven en de pups hierin opvoeden. Deze opvoeding is erg belangrijk voor de pups. Pups leren hierdoor hoever ze kunnen gaan. 

Kijk goed naar uw teef en naar haar gezondheid. Is er medische noodzaak stop dan eerder. 

Pups naar hun nieuwe families

Zoek met zorg de nieuwe families van de door u gefokte pups uit. Laat de nieuwe families met regelmaat bij de pups komen kijken. Zo leert ook u de nieuwe families goed kennen. 

Het is aan te raden om met een koopovereenkomst te werken. Eventueel kunt u een puppyhandleiding meegeven voor de eerste maanden met daarin informatie over voer, voertijden, ontwormen, tips en trucs, benchtraining, socialisatie etc. Sommige fokkers kiezen ervoor een whatsapp groep of facebook groep aan te maken. Hierdoor kunt u de pups nog volgen lang nadat ze weg zijn en hebben ook de eigenaren van de pup contact met elkaar. 

Lijst van benodigdheden

U kunt hier een lijst downloaden waarop u kunt vinden wat u allemaal nodig heeft voor de geboorte, de pups en de moederhond. 

 >> rrcn- lijst van benodigdheden.pdf

reglementen

Waar moet u allemaal aan voldoen?

RvB

In het Kynologisch Reglement zijn een aantal regels opgenomen met betrekking tot het welzijn en de gezondheid van de teef en de reu waarmee wordt gefokt.

Ook u dient hieraan te voldoen.

FCI

De Raad van Beheer is aangesloten bij de wereldwijd overkoepelende organisatie Fédération Cynologique Internationale (FCI). Als lid van de FCI zijn wij gehouden aan de door de FCI opgestelde regelgeving. Wanneer u fokt dient u zich naast de reglementen van de RRCN en de RvB ook te voldoen aan het reglement van de FCI,  de FCI breeding regulations

VFR

We willen de gezondheid van ons ras zo goed mogelijk borgen. Om dit zeker te stellen heeft de  vereniging een fokbeleid opgesteld, het verenigingsfokreglement (VFR).

Hierin staat omschreven hoe u verantwoord kunt fokken en waar u naast de reglementen van de RvB en de FCI allemaal rekening mee moet houden. 

Nog vragen?

Mocht nog vragen hebben, of aanvullend advies nodig hebben?
Vul dan het formulier in en de Pupinformatiedienst zal proberen u te voorzien van informatie.

Ga naar de inhoud