28 Oktober 2018

 1. Opening rond 14.00
 2. Voorstellen nieuwe leden Fokkerij Commissie, Marlies opent de vergadering met de mail die wij allen opgesteld hebben en waarin onze visie beschreven staat. In de Commissie zitten Nike Lakerveld, Iris van Baaden, Marion Franke,Marlies Olde Monnikhof, Nicole Slag en Belinda Feijen, laatste 3 waren aanwezig.
 3. Presentatie door Marjoleine Roozendaal. Ze behandelt een aantal fokkerij zaken aan de hand van ons VFR.Aandachtspunten om bij stil te staan:

Is de RR wel zo genetisch  divers als we denken.  Moeten we daarom niet onze eisen rond het fokken aanpassen… VFR  ( b.v. de kwalificatie eisen)

Pauze

 1. Fokkerslijst:
  Voorstel om een fokkerslijst op te stellen per provincie en dan op alfabetische volgorde. Er wordt een stemming gehouden, de meeste zijn voor dit system.
  Vraag: Is het een idee om iedere fokker op de lijst persoonlijk te bellen. Is dat een kosten probleem: NEE
  Wie wil dat doen: Nicole wil dat wel.
 2. Dekreuen lijst:
  Ook aanpassen en achter de dekreuen aanbellen. Van alle dekreuen een foto op de site plaatsen en daarvandaan door kunnen klikken naar meer info. Deze lijst moet wel up to date worden gehouden. Via een nieuwsbrief proberen mensen te bereiken, zowel aspirant dekreu eigenaren en aspirant-fokkers of zij op deze lijst willen.
  Vraag: Wanneer is iemand een aspirant fokker?

(Er zijn klachten van de leden over transparantie en bereikbaarheid van de club en of de club de belangen wel goed behartigd. Om deze reden is er een besloten faceboekgroep opgezet. Om het contact met zoveel mogelijk fokkers mogelijk te maken op een makkelijke manier, is er een link gemaakt tussen deze groep en de fokkerijcommissie. Dit om de leden beter te kunnen horen en hun ideeën mee te nemen in het beleid indien mogelijk en wenselijk.)

 1. Buitenlandse clubs:
  Iris is bezig om een vergelijk te maken met onze club en verschillende buitenlandse clubs. Hoe werkt de VFR in het buitenland en wat zijn hun fok eisen? Volgens Esther staat er ergens in een magazine al een lijst met vergelijkbare clubs. Esther vragen.
 1. Interesse Fokkers cursus :
  Die is er wel. Volgens Marjoleine kan/ gaat de cursus verandert worden, en gaat er met modules gewerkt worden, die dan ook geldig zijn voor de Raad van Beheer. Er is wel belangstelling. Er zijn in totaal 4 cursussen geweest.
  Misschien in de toekomst deze cursus verplichten voor aspirant fokkers, voordat er een nest gefokt mag worden?
  VRAAG: Is er een lijst met geslaagde cursisten?
 1. Ridgeloze Ridgebacks toelaten in fokkerij:
  Dit is al eens besproken tijdens een World congress, en er is in Duitsland een experiment geweest. Aan de hand hiervan loopt er een rechtszaak tussen een Duitse club en de KUSA ( KUSA is grondlegger van de RR standaard). Dit proces afwachten. Opmerking Fokkers: als er ridgeloze RR toegelaten worden, dan mogen ook RR met een ridge foutje ( b.v. derde kroon) toegelaten worden en dan moet dus ook de rasstandaard aangepast worden. Vandaar nu het proces.
 1. Stamboom restricties via de club:
  Kan niet. De Raad van Beheer kan dit wel doen en af en toe gebeurd dat ook. Als er twee honden met een stamboom gekruisd worden, krijgen de pups een stamboom van de Raad van Beheer. Hier hebben wij geen invoed op.
 1. Fokgeschikheids test:
  Volgens Henk Salm is dit niet handig, we willen meer over het karakter weten. In Duitsland worden er bij verschillende clubs ZZP testen gedaan (Zucht Zulasung prufung). Fokkers zeggen dat dat geen waarde heeft, omdat je gewoon je hond kan trainen voor zo’n test.
  Misschien op een NKD of een KCM registreren als een hond zich serieus raar gedraagt (uitvallen). Als er goede karaktertesten komen, kunnen we deze als club gaan implementeren.

Misschien kan de club mensen die willen gaan fokken bezoeken. Dit zal via de fokkers moeten.

 1. Verplicht/ cadeau lidmaatschap RRCN pup kopers eerste jaar:
  Is geen goed idee volgens de fokkers. Deze vraag heeft ook te maken met hoe krijg je meer leden…..
 1. Advies pup prijs:
  Antwoord Pup prijs blijft iets tussen de Fokker en de pup koper. Pupprijs mag dus op verzoek van de fokkers van de website af.
 1. Wat verder ter tafel komt:
  Ilse Hulsebos, er moet een nieuw persoon komen die de data base wil gaan beheren. Ilse gaat er mee stoppen. Heide Ebels geeft aan dit wel te willen doen.

Nog bespreken:

Nieuwe data Fokkerij bijeenkomsten 2019:
De data 17 maart en 13 oktober worden genoteerd. Later krijg ik via facebook de vraag of de data van 13 Oktober toch aangepast kan worden i.v.m. een grote show in Duitsland. Hier gaan veel fokkers heen en waar H. Salm moet keuren.

Voorstel:
Om het de ene keer op een zondag te doen ( voorjaar 17 maart is een Zondag) en die van het najaar op een zaterdag zodat er variatie is. Datum najaar zou Zaterdag 19 Oktober kunnen zijn, er zijn dan geen shows zover bekend.

CLUBWINNAAR