Wij zijn op zoek naar een penningmeester! Wie zoeken wij?

Wij zoeken iemand die het ras en de club een warm hart toedraagt en die beschikt over speciieke financiële kennis, omdat de penningmeester verantwoordelijk is voor het bijhouden en beheren van de financiële zaken van de vereniging. Iemand met een scherp beoordelingsvermogen, met boekhoudkundig inzicht en die voldoende tijd vrij kan maken om samen met de overige bestuursleden onze mooie vereniging te besturen.

Beschikt u over bovengenoemde kwaliteiten en wilt u mee kunnen praten en beslissen over zaken die de RRCN aangaan, dan horen wij heel graag van u.

Meer informatie
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. Wilt u zich aanmelden als kandidaat-bestuurslid voor de hierboven genoemde rol (u dient dan wel minimaal één jaar lid te zijn), dan kunt u contact opnemen met Evelien van Doorn door een e-mail te sturen naar ln.ncrr@rettizroov

Wie doet met ons mee?

Ga naar de inhoud