Het Corona virus en de door de overheid genomen maatregelen hebben ook gevolgen voor de nestinventarisaties door de RRCN.

Het bestuur heeft, in overleg met de pupinformatiedienst, richtlijnen voor het inventariseren opgesteld. Op deze wijze kunnen, met inachtneming van de gestelde maatregelen, toch de nestinventarisaties plaatsvinden.

Inmiddels hebben alle fokkers en nestinventariseerders een e-mail gehad met daarin de richtlijnen. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met een van de bestuursleden.