Betreft:           Officiële oproep Bijzondere Algemene Ledenvergadering RRCN 

Tijd:                Zondag 26 januari 2020 14.00-15.00 uur (inloop vanaf 13:00) 

Locatie:          Fletcher Hotel ‘Het Witte Huis’, Birkstraat 138 te Soest 

Geachte leden,

Eerder heeft u reeds bericht gehad dat er vanwege het terugtreden van Anne Engelage als voorzitter op zondag 26 januari 2020 om 14.00 uur een Bijzondere Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden bij Fletcher Hotel ‘Het Witte Huis’ aan de Birkstraat 138 te Soest. Graag nodigt het bestuur van de RRCN u hierbij uit om deze vergadering bij te wonen. 

In de eerdere oproep en op de website werden mensen uitgenodigd om zich aan te melden wanneer zij interesse hebben in de functie van voorzitter. Er heeft zich een kandidaat gemeld. Dit is mevrouw Heidi Edens.

Omdat het bestuur het voor de continuïteit van de RRCN van belang vindt dat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden door degene die zich beschikbaar stelt, maar ook door de leden die moeten stemmen, stelt het bestuur het volgende voor:

Tijdens de BALV zal, wanneer de aanwezige leden door middel van stemmen hiermee akkoord zijn, een van de zittende bestuursleden, te weten Evelien Kraayvanger, aangesteld worden tot interim-voorzitter. Zij zal dan als interim-voorzitter optreden tot de ALV in het voorjaar van 2020. In de periode tot de ALV zal Heidi Edens zich in het clubblad aan de leden voorstellen en de tijd krijgen om zich te verdiepen in hetgeen van haar verwacht wordt als voorzitter van de RRCN. Dit geeft tevens het bestuur de gelegenheid om te bepalen of zij de kandidatuur van Heidi Edens kan steunen. Het bestuur is van mening dat op deze wijze de zorgvuldigheid die noodzakelijk is bij het kiezen van een voorzitter in acht wordt genomen en dat hiermee de continuïteit zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. 

De termijn om u voor de BALV bij het bestuur te melden als geïnteresseerde kandidaat is verstreken. Leden kunnen nog wel een voordracht doen voor de functie van voorzitter. Een voordracht van tien of meer leden moet vijf werkdagen voor aanvang van de bijzondere algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, vergezeld van een schriftelijke en ondertekende verklaring van de voorgedragene dat deze zijn of haar eventuele benoeming ook zal aanvaarden. Een kandidaat voor een bestuurslidmaatschap dient tenminste een jaar lid van de vereniging te zijn.

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de RRCN

Inge van de Kuijlen,

Secretaris