Op zondag 11 oktober 2020 zal er een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in hotel ‘Het Witte Huis’ te Soest. Tijdens deze ALV zullen onder meer nieuwe bestuursleden waaronder een voorzitter gekozen worden.

De vergadering begint om 14.00 uur. De zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 

De agenda zal minimaal 10 werkdagen voor de ALV op de website worden gepubliceerd.

Graag nodigt het bestuur u hierbij uit om de vergadering bij te wonen.

Om de geldende richtlijnen betreffende het coronavirus te kunnen handhaven is het van belang dat van te voren bekend is hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn. U dient zich daarom voor deze vergadering op te geven. Dit kan door uiterlijk 6 oktober een mail te sturen naar ln.ncrr@taairaterces met opgave van naam en lidmaatschapsnummer. 

Wij verzoeken u in geval van gezondheidsklachten die kunnen duiden op het coronavirus niet naar de ALV te komen. 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de RRCN

Inge van de Kuijlen, secretaris