Geachte leden,

Graag wil het bestuur u van harte uitnodigen voor de Algemene ledenvergadering van de RRCN die plaats zal vinden op 31 oktober 2021van 14.00 tot 17.00 uur in hotel “Het Witte Huis” te Soest. Inloop is vanaf 13.30 uur. Tijdens deze vergadering zullen onder meer nieuwe bestuursleden worden gekozen. De agenda zal minimaal 10 werkdagen voor de ALV op website worden gepubliceerd. Graag nodigt het bestuur u hierbij uit om de vergadering bij te wonen. Wij verzoeken u de dan geldende richtlijnen betreffende het coronavirus in acht te nemen. Indien u niet bij de vergadering aanwezig kunt zijn verzoeken wij u dit door te geven via een mail ln.ncrr@taairaterces naa met opgave van naam en lidmaatschapsnummer.  

Namens het bestuur van de RRCN                          Frida ten Bruggencate,
Secretaris 

De agenda:
1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 6 juni 2021 (gepubliceerd in
clubblad tweede kwartaal 2021)
3 Voorstel om de procedure voor wijziging van de Statuten in te gaan
4 Showuitslagen op de website
5 Verkiezing nieuwe bestuursleden
5.1 – Quirine Koster – algemeen bestuurslid
5.2 – Nevra Sonmez – algemeen bestuurslid
5.3 – Roland Waaijenberg – penningmeester
6 Rondvraag
7 Sluiting