Geachte leden,


Graag wil het bestuur u van harte uitnodigen voor de Algemene ledenvergadering van de
RRCN die plaats zal vinden op zondag 22 mei 2022 van 14.00 tot 17.00 uur in hotel “Het
Witte Huis” te Soest. Inloop is vanaf 13.30 uur.

Wegens organisatorische redenen verzoekt het bestuur u om uw aanwezigheid per mail door
te geven met opgave van naam en lidmaatschap nummer (ln.ncrr@taairaterces).

Namens het Bestuur van de RRCN
Frida ten Bruggencate
Secretaris