RRIN Reglement

 

HERPLAATSREGLEMENT VAN DE RHODESIAN RIDGEBACK CLUB NEDERLAND.
Download het “Word” of het “PDF” document.

De herplaatsing van de RRCN is uitsluitend bedoeld voor particulieren die een nieuw, goed tehuis zoeken voor hun Rhodesian Ridgeback. De RRCN bemiddelt voor alle Ridgebacks, met en zonder stamboom. Alleen duidelijke kruisingen vallen buiten onze bemiddeling.

Voor leden van de RRCN is de bemiddeling gratis. Voor niet-leden zijn de kosten €15. Er wordt pas overgegaan tot bemiddeling als de kosten op de rekening nr. van de RRIN fonds binnen zijn.

IBAN NL67RABO0155745832 (BIC RABONL2U) t.n.v. R.R.C.N. , Groningen onder vermelding RRIN

De huidige eigenaar dient een ondertekend exemplaar van dit reglement, een kopie van de stamboom (indien aanwezig) en een kopie van het inentingsboekie met vermeld de laatste enting, naar het adres van de herplaatsing te zenden en desgevraagd iedere informatie te verstrekken die van belang is voor een goede matching. De herplaatsing behoudt zich het recht voor om niet tot bemiddeling over te gaan als de gevraagde informatie niet, of niet volledig, verstrekt wordt, of twijfel bestaat over de juistheid van de informatie.

Als er een hond aangeboden wordt voor herplaatsing, wordt de fokker van de hond altijd ingelicht, zowel door de huidige eigenaar, als door de herplaatsing. De fokker wordt alle gelegenheid geboden de hond terug te nemen, of behulpzaam te zijn bij de herplaatsing. Indien de fokker de hond niet terugneemt, word een vrijwillige bijdrage aan het RRIN fonds zeer op prijs gesteld.

Waneer er zich een [ nood] situatie voordoet, waardoor de hond niet meer bij de huidige eigenaar kan blijven en er nog geen nieuwe eigenaar gevonden is en/ of de fokker de hond niet terug kan nemen// op kan vangen, neemt de RRCN de hond over. Het is aan de RRCN voorbehouden om te bepalen of het een noodsituatie is. De kosten voor de eigenaar bedragen € 125. De hond zal worden ondergebracht op een opvangadres. De hond moet recent [niet langer dan 11 maanden geleden] ingeent zijn en alle bij de hond behorende papieren [stamboom, entingspapieren etc.] moeten worden overgedragen aan de RRCN. Vanaf dat moment kunnen de oude eigenaar en de fokker van de hond geen enkele aanspraak meer maken op de hond.

Wanneer de hond via de RRCN overgaat naar een nieuwe eigenaar, is het niet de bedoeling dat de oude eigenaar hieraan verdient. Afhankelijk van de leeftijd, gezondheid en omstandigheden waaronder de hond herplaatst moet worden, mag een bedrag van maximaal €200 worden gevraagd. Op vrijwillige basis zou hieraan, door de oude eigenaar, een gedeelte gestort kunnen worden in het RRIN fonds.

IBAN NL67RABO0155745832 (BIC RABONL2U) t.n.v. R.R.C.N. , Groningen onder vermelding RRIN

De herplaatsing brengt de huidige en nieuwe eigenaar met elkaar in contact en is bereikbaar voor advies. Echter, oude en nieuwe eigenaar beslissen zelf of de overdracht plaats zal vinden en de RRCN is niet aansprakelijk voor eventuele mismatching.

Er wordt na de overplaatsing een proefperiode van 3 weken in acht genomen. Indien de nieuwe eigenaar dit wenst, zal de oude eigenaar de hond na deze periode terugnemen.

De naam, eventueel een foto, en enkele karaktereigenschappen van de hond worden, indien nodig, in het clubblad en op de website van de RRCN vermeld. www.rrcn.nl/rrin/herplaatst.php

Indien de huidige eigenaar zich niet akkoord verklaart met de voorwaarden van dit reglement, wordt er door de RRCN niet tot bemiddeling overgaan.

 

 

Ga naar de inhoud