``
Op deze pagina vindt u het laatste nieuws.

16-03-2017(geplaatst)

Voorafgaand de lezing over JME.
De lezing start om 13.00 uur en de ALV om 14.00 uur.
Beide zijn alleen toegankelijk voor leden van de RRCN.

Locatie:
Hotel-restaurant Het Witte Huis
Birktstraat 138
3768 HN Soest

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 2 april 2017

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Behandeling van beroepschrift, ontvangen van mw. E. Dusbaba d.d. 10 november 2016 inzake oplegde sanctie, zijnde royement, naar aanleiding van overtreding VFR. Mw. Dusbaba zal ter gelegenheid van de vergadering mondeling het beroepschrift toelichten (art. 6.10 statuten RRCN)

4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2016 (gepubliceerd in clubblad nr. 2 juli 2016) en vaststellen notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d. 16 juli 2016 (gepubliceerd in clubblad nr. 3 2016)

5. Jaarverslag 2016

6. Financiën
a. Financieel jaarverslag 2016
b. Verslag kascommissie
c. Verkiezing kascommissie
d. Begroting 2017

7. Huldigen Nederlandse kampioenen

PAUZE

8. VerenigingsFokReglement; bespreken voorgestelde wijzigingen

9 JME (Juvenile Myoclonic Epilepsy)

10. Verkiezing nieuwe bestuursleden
a. Ed Zorg
b. Marjolein van den Biesen

11. Rondvraag

12. Sluiting

27-02-2017(geplaatst)

JME Nieuws

Op dit moment is er veel gaande omtrent JME binnen de ridgeback wereld.
Wij hebben Drs. Paul Mandigers bereid gevonden om voorafgaand aan de ALV op 2 april een lezing te houden over epilepsie en dan in het bijzonder JME binnen de ridgeback wereld.

Het wetenschappelijk artikel betreffende JME is uit, zie hier de link naar het artikel:

https://www.koirangeenit.fi/english/?x273069=511356

De test kan op dit moment worden gedaan bij twee aanbieders, in de toekomst zal dit uitgebreid worden met onder andere Laboklin. Tijdens de aankomende ALV zal JME uitgebreid besproken worden, we hopen hiervoor een budget ter beschikking te kunnen stellen met goedkeuring van de leden.

1. Genoscoper ( www.mydogdna.com)

Genoscoper bied geen losse JME test aan, maar een MyDogDNA pass met een JME toevoeging. De kosten voor de DNA pass zijn € 99, de toevoeging voor JME kost € 59 en de verzending en de retourzending van de swabs € 8. Er kan ook gekozen worden voor een bloedmonster, dit kan je zelf bij je dierenarts laten afnemen en via FEDEX of een andere koerier laten verzenden naar Genoscoper. De MyDogDNA pass houdt in dat het DNA in batches getest wordt op een groot aantal kenmerken, voor de Ridgeback is van toepassing Hemofilie B, Livergen en het wel of niet dragen van het gen voor het geven van een masker. JME wordt los getest. Online krijg je alle testresultaten te zien een soort gezondheidspaspoort.

2. Gereratio (www.generatio.de)

Deze aanbieder is nieuw sinds deze week. Het meest gebruikelijke om DNA op te sturen is via GOcards-SC (worden alleen per 10 verzonden, dus bestel deze samen met anderen die ook willen testen). Bloed of swabs behoren ook tot de mogelijkheid waarbij swabs niet de voorkeur heeft, vaak wordt hier niet genoeg DNA op aangeleverd. De kosten komen ongeveer uit op € 59 euro.

01-08-2016(geplaatst)

Tijdens de Extra Algemene Ledenvergadering van 16 juli 2016 zijn de navolgende leden tot bestuurslid gekozen:


Jolan Huizenga voorzitter
Anne Engelage secretaris
Esther Kappert-Jonker penningmeester
Joyce van Oudheusden algemeen bestuurslid
Ilse Hulsebos algemeen bestuurslid

03-08-2016(geplaatst)

Informatie mbt Juvenile Myoclonic Epilepsy

Het bestuur is zich er van bewust dat er binnen de ridgebackwereld ernstige onrust is ontstaan naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op het gebied van MEP. Het bestuur van de RRCN zal op korte termijn een goed gefundeerd artikel op de website en facebook pagina plaatsen.

Bij interesse kunt u zich aanmelden voor de facebookgroep https://www.facebook.com/groups/1002236773191930/?fref=ts waar gesproken wordt over MEP.
(Deze facebook groep staat niet in verband met de RRCN).

01-02-2015(geplaatst)

Regelgeving besluit houders van dieren

Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO. Lees via onderstaande link over de uitkomst van deze gesprekken:

meer informatie

01-02-2015(geplaatst)

Rabiësenting

Vanaf 29 december 2014 moet elke hond die Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiësenting hebben. Deze vaccinatie mag worden toegediend op een leeftijd van 12 weken en geldt als beschermend drie weken na toediening. De pup is dan dus minstens vijftien weken oud en mag dan pas Nederland in. Lees via onderstaande links over de actie welke de Raad van Beheer neemt tegen deze regelgeving:

meer informatie

04-01-2015(geplaatst)

Nieuw dierenpaspoort vanaf 29-12-2014

Vanaf 29 december verandert een aantal regels over het reizen met huisdieren. Vanaf die datum wordt er een nieuw EU dierenpaspoort uitgegeven. Ook is het na genoemde datum niet meer mogelijk om ongevaccineerde pups mee te nemen naar Nederland. Dit betekent dat pups jonger dan 15 weken niet geïmporteerd mogen worden. Zie voor meer informatie:

http://licg.nl/6jm/nieuw-dierenpaspoort-vanaf-29-12-2014.html

04-01-2015(geplaatst)

Het Besluit houders van dieren

Het Besluit houders van dieren is sinds 1 juli 2014 van kracht. De Raad van Beheer krijgt veel vragen over de gevolgen van deze nieuwe wet- en regelgeving voor de hondenfokkerij, -tentoonstellingen en –wedstrijden. Via onderstaande link komt u bij een artikel waarin de Raad probeert aan de hand van vraag en antwoord wat meer duidelijkheid te verschaffen.

http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/regelgeving-overheid/besluit-houders-van-dieren/

04-01-2015(geplaatst)

Locatiecontrole door RvB

Vanaf 1 januari 2013 wordt er door de buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer bij het chippen van een nest of een andere dienst, steeksproefsgewijs, een locatiecontrole uitgevoerd. Vanzelfsprekend dient zo'n controle te voldoen aan een aantal regels en eisen. Vanaf 1 december 2014 zijn hiervoor nieuwe regels opgesteld. Zie voor meer informatie de volgende link:

Onderstaand vindt u de uitvoeringsregels ten behoeve van locatiecontroles

http://www.raadvanbeheer.nl/rashonden/locatiecontrole/

07-02-2012(geplaatst)

PARVOVIRUS TYPE D ALARM!!

Beste hondenvrienden;
Berichtje binnengekregen via Mouche Bellens (ex-eukanuba vertegenwoordigen-huidig Delcon vertegenwoordiger.
Gisteren ontving ik het vreselijke nieuws dat er via import van honden( in dit betreffende geval ging het over Alaskan Malamuts) uit Polen naar Duitsland en Oostenrijk het " vreselijke" Parvovirus Type D meekwam!!

Ook zouden landen als Roemenie en Czechie reeds gevallen van deze vorm Parvo gedetecteerd hebben.
Parvo Type D is een uiterst moeilijke en gevaarlijke(lees meestal dodelijke) vorm.
Ondanks vaccinatie van U honden voor de andere types Parvo kan je hond(jong, oud, gezond of verminderde afweer) deze ziekte krijgen en doorgeven reeds in de incubatietijd(is de periode dat hond virus reeds heeft doch nog geen symptomen zichtbaar zijn)

Er bestaat tot op heden geen vaccin voor.
Symptomen zijn bloederige diarree,met zeer kenmerkende speciale, zoete geur.Vlugge achteruitgang van algemene toestand hond en waarna reeds ZEER vlug uitvallen van vitale organen.
Indien tekens of ook maar enig vermoeden onmiddellijk U dierenarts raadplegen aub.
Hij /zij zal starten met infuustherapie, AB om verdere infecties te voorkomen, interferon behandelingen.
Laat ons hopen dat de bevoegde instanties hier in Belgie(doch ook in de getroffen gebieden en de andere ons omringende landen) de zo noodzakelijke maatregelen treffen.

( zoals quarantaine regels(denk aan deze tentijde BSE bij koeien)stop import van deze reeds gedetecteerde(geinfecteerde ) landen(petshops invoer voornl.)
Bevoegde personen zijn er op dit moment mee bezig om hen zover te krijgen doch hopelijk ziet FOD er het bedreigende van in en dus ook de noodzaak tot uitvoeren van deze drastische maatregelen?!

Wees U ervan bewust dat dit virus dus zeer gemakkellijk mee binnen kan komen op hondenshows...
Ik denk hierbij aan afgelopen show te Hogstraten, einde van de maand Moeskroen., daarna Gent en Crufts...vele honden vanuit buitenland....
Je draagt het virus gewoon mee over je schoenzolen...

14-02-2011(geplaatst)

Mededeling / Vraag Besturen tentoonstellingen

Word    PDF

03-06-2011(geplaatst)

Reactie van het bestuur v.d. R.R.C.N. op publicatie van stichting Dier en Recht op het internet.

Lees hier het "Word" document of hier het ""PDF bestand.

03-02-2011(geplaatst)

Het lesboek KK 1 wordt vanaf 01-02-2011 uitgegeven door de R.v.B

meer info

Er staan nu een aantal uitgebreide keurverslagen online

Keurverslagen

01-04-2010(geplaatst)

Nieuws voor fokkers/ belangrijk voor de stamboomaanvraag:

Inteeltbeperking

Op de algemene ledenvergadering van de Raad van Beheer (RvB) op 24-03-2010 is een voorstel van de RvB, met meerderheid van stemmen, aangenomen door de aanwezige leden om het Basis Reglement Stambomen (BRS) te wijzingen. Het BRS maakt onderdeel uit van het Kynologisch Reglement. De wijziging gaat in na publicatie van het besluit door de Raad van Beheer; deze publicatie heeft op
25-03-10 op de website van de Raad plaatsgevonden.

Er is een artikel toegevoegd aan het Kynologisch Reglement waardoor:

De volgende combinaties van fokreu en fokteef niet zijn toegestaan:
a. Ouder / kind combinatie (combinatie P generatie / F1 generatie)
b. Broer / zus combinatie (combinatie F generatie)
c. Grootouder/kleinkind combinatie (combinatie P generatie / F2 generatie)

Achtergrondinformatie van dit besluit zult u kunnen vinden in een uitgebreider artikel in ons volgend clubblad.
Het volledige, nieuwe Kynologisch Reglement is te vinden op de website van de Raad van Beheer: www.raadvanbeheer.nl

27-08-2009(geplaatst)

Mededeling: aangaande ED röntgen onderzoek

27-08-2009(geplaatst)

Naar aanleiding van o.a. het verhaal over de bindweefselvorming (artikel in het clubblad van juni 2009) ten gevolge van het chippen dat werd aangezien voor een Dermoïd Sinus, is de Raad van Beheer ingelicht.

Er is een verzoek ingediend om de chip voortaan meer op de linker halszijde te plaatsen ipv. op de mediaallijn.
De RvB heeft toegezegd dit naar de chippers te communiceren.
Wij van onze kant willen de fokkers er attent op maken dit nog extra op moment van chippen bij de chipper aan te geven.

Brief v.d. RRCN aan de RvB.

LS,

Sinds jaren inventariseren wij de nesten Rhodesian Ridgebacks die binnen onze vereniging worden gefokt. Wij deden dit in het verleden zo rond de vierde levensweek. Echter nu wij een database hebben ingevoerd, zijn wij genoodzaakt de puppen na het chippen te inventariseren i.v.m. identificatie.

Wij lopen echter daardoor steeds vaker tegen het probleem aan, dat de door het chippen veroorzaakte bindweefselreactie verward wordt met de in ons ras voorkomende Dermoïd Sinus (DS).

Helaas is het in het recente verleden al voorgekomen dat door deze verwarring pups zijn ingeslapen of geneutraliseerd. Een droevig verlies voor de fokkers en voor het gehele ras.

De DS kan voorkomen op de gehele middenlijn van achterhoofdsknobbel tot staartpunt. Wij willen dan ook dringend verzoeken de chip voortaan meer op de linker halszijde te plaatsen ipv. op de mediaallijn.

Gelieve dit aan uw chippers te communiceren, wij van onze kant zullen onze fokkers er attent op maken het op het moment van chippen bij de chipper aan te geven.

Alvast dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

18-08-2009<(geplaatst)/p>

Bericht Lymevereniging

De Lymevereniging wil graag uw aandacht vragen voor het gevaar van teken. Een tekenbeet kan iedereen die in het groen werkt of recreëert overkomen. Teken komen voor in het gras, lage struiken, bosgebieden, heide, stadsparken en tuinen. Teken leven van het bloed van zoogdieren maar ook van ons: mensen. Het aantal teken in ons land neemt toe evenals het aantal mensen dat zich meldt bij een huisarts met een tekenbeet.

Een tekenbeet kan gevaarlijk zijn. De ziekte van Lyme, maar ook andere tekenbeetziekten kunnen overgebracht worden. Een besmette teek draagt een bacterie bij zich die via de bloedbaan kan nestelen in het lichaam. Na verloop van tijd kan het de meest uiteenlopende klachten geven. Als de ziekte niet op tijd en adequaat behandeld wordt, kan het een mensenleven totaal ontwrichten.

De Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten wordt dagelijks geconfronteerd met soms dramatische ervaringen van mensen die de gevolgen van een tekenbeet aan den lijve ondervinden. De diagnose en behandeling van de ziekte verloopt zeer moeizaam, mede door de onbekendheid met de ziekte die er is onder medici. Het gevolg is vaak onder- of misdiagnose met als gevolg geen of onderbehandeling met alle gevolgen van dien. Conclusie: voorkomen is beter dan genezen!

Natuurlijk bent u als bestuur van een rasvereniging op de hoogte van deze problematiek. Mensen die veel in de natuur verblijven lopen een extra risico om door teken gebeten te worden en dus ziek te worden. Hondenbezitters lopen mogelijk meer risico omdat ze wellicht vaker een wandeling met hun hond in de natuur maken. Ook kunnen teken ‘meeliften’ op honden en zo zelfs binnenhuis voor problemen zorgen. En wat te denken van verspreiding van teken via de hond in eigen tuin… Ook kunnen honden zelf de ziekte van Lyme oplopen door een tekenbeet!

Voorlichting over teken en tekenbeetziekten is van groot belang! Bij de NVLP kunt u informatiemateriaal aanvragen. Ook verzorgen we op verzoek lezingen over teken, preventie en de ziekte van Lyme. Een lezing wordt ondersteund met de film: ‘De kleine vampier’. U hoort en ziet van alles over de teek, het gevaar van een tekenbeet, het voorkomen van een beet, de ziekte van Lyme en de gevolgen die dat kan hebben. Neem voor meer informatie over lezingen, meer voorlichting en informatiemateriaal contact op met voorlichting@lymevereniging.nl.

Naast het geven van informatie aan het publiek wil de NVLP de toenemende problematiek van teken en tekenbeetziekten onder de aandacht van politiek Den Haag brengen. Er komen jaarlijks duizenden nieuwe Lymepatiënten bij. Daarom is de NVLP een burgerinitiatief gestart. Daarvoor zijn minstens 40.000 handtekeningen nodig. Op dit moment is iets meer dan drie kwart van de benodigde handtekeningen binnen. Wellicht kunt u onze actie ondersteunen door bekendheid aan het Burgerinitiatief te geven, bijvoorbeeld door een oproep met link naar de petitie te plaatsen op uw website, in een nieuwsbrief of via uw magazine etc. Voor meer informatie en het tekenen van de petitie www.lymevereniging.nl of petitionaris@lymevereniging.nl.

10-06-2008(geplaatst)

Wat is en doet een Kynologen Club'

Lees de brochure

Veel hondeneigenaren zijn zich bewust van het belang van onderzoek naar Heup Dysplasie (HD) en Elleboog Dysplasie (ED) ter preventie van deze erfelijke aandoeningen in hun ras.

Dit onderzoek wordt gedaan door middel van röntgenfoto's van de heupen of ellebogen van de onderzochte rashonden. De afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn (GGW) krijgt dagelijks van dierenartsen uit het hele land een grote hoeveelheid röntgenfoto's opgestuurd van eigenaren, die deelnemen aan deze onderzoeken.

Nadat de röntgenfoto's bij de dierenarts zijn gemaakt, zijn eigenaren natuurlijk zeer benieuwd naar het vervolg van het onderzoek en wachten zij met spanning op de uitslag.

De afdeling GGW ontvangt dan ook dagelijks veel telefoontjes met vragen van eigenaren hoe het staat met hun onderzoek.

Om eigenaren beter van dienst te kunnen zijn, is status van de lopende Heup Dysplasie (HD) en de Elleboog Dysplasie (ED) onderzoeken voortaan online beschikbaar via de website van de Raad van Beheer.

Aan de hand van het onderzoeksnummer dat via de dierenarts wordt ontvangen kan de status van het onderzoek eenvoudig worden gevolgd en heeft men tevens een indicatie wanneer de beoordelingsuitslag kan worden verwacht.

De status van de HD- en ED-onderzoeken wordt dagelijks bijgewerkt. De getoonde status betreft dus de meest actuele stand van zaken. Telefonisch contact over de status is hierdoor in principe overbodig geworden.

U vind de pagina's onder de knop 'Fokkerij, Gezondheid, Gedrag en Welzijn', menu 'Gezondheidsonderzoeken', pagina's 'Status HD' en 'Status ED'.

Huisdieren hebben steeds vaker suikerziekte

Steeds meer dieren lijden aan diabetes. Uit onlangs gepubliceerde cijfers blijkt dat in het Verenigd Koninkrijk 1 op de 230 katten aan suikerziekte lijdt, veel meer dan 10 jaar geleden. Bij honden komt diabetes ook steeds vaker voor, sommige rashonden blijken zelfs extra gevoelig voor de ziekte. Door dierenartsen in Nederland wordt de ziekte bij huisdieren steeds vaker gediagnosticeerd. Gelukkig is de kennis over suikerziekte bij dieren ook toegenomen, waardoor dieren met deze ziekte steeds beter te behandelen zijn. Ook zijn ook steeds meer eigenaren gemotiveerd om met de behandeling van hun suikerzieke huisdier te beginnen.

Op 14 november is het wederom Wereld Diabetes Dag en wordt er wereldwijd aandacht voor de ziekte gevraagd, niet alleen bij mensen maar dus ook bij dieren. Net als bij mensen is ook bij dieren een explosieve toename in het aantal diabetesgevallen te zien.

Zorgwekkend is ook de toename van huisdieren met ‘verborgen’ suikerziekte. Meer drinken en meer plassen, maar ook meer eten én juist vermageren zijn symptomen waar diereigenaren alert op moeten zijn. Bij deze symptomen dient een eigenaar een dierenarts te consulteren en het huisdier te laten controleren op suikerziekte. Onbehandelde suikerziekte kan op den duur leiden tot allerlei complicaties zoals oogafwijkingen of zenuwaandoeningen. De diagnose suikerziekte bij een huisdier is niet per se het begin van het einde, sterker nog: een tijdig en juist behandelde suikerzieke hond of kat heeft praktisch dezelfde levensverwachting als z’n gezonde soortgenoten.

Certificering van fokkers en rasverenigingen Lees het complete artikel in een 'pdf' bestand