``
Het RRCN Clubblad

Het clubblad van de RRCN verschijnt vier keer per jaar en is meestal samengesteld rondom een thema. In de afgelopen jaren hebben onder andere ‘Voeding’, ‘Hond en kind’, ‘Gedrag’, Beweging, Herplaatsers en ‘Wandelen met je RR’ de revue gepasseerd. Vaste rubrieken zijn de boekbesprekingen, Ridge-Actief, Foto van de maand, de Golden Oldies, de HD- en ED uitslagen, de Fokkershoek, Dekkingen en nestaankondigingen, en Van de bestuurstafel. Er wordt altijd geprobeerd om een onderwerp van meerdere kanten te belichten en meerdere deskundigen aan het woord te laten.

Het clubblad wordt samengesteld door de redactie, welke bestaat uit Elise Jansen en Ellen Cordie, en het blad zou niet kunnen bestaan zonder de vele bijdragen van onze leden, in zowel tekst als beeld. Wat het thema is van het volgende clubblad en wat de deadline is voor het aanleveren van materiaal kunt u op de website alsook in het clubblad zelf terugvinden. Heeft u een leuk verhaal of een mooie foto welke aansluit bij het thema, dan horen we graag van u. Hieronder vindt u de informatie hoe kopij aan te leveren of contact op te nemen met de redactie.

KOPIJ
U kunt kopij voor het clubblad per e-mail aanleveren via redactie@rrcn.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij niet te plaatsen, in te korten of aan te passen.

ADVERTEREN
Voor het plaatsen van een advertentie in het RRCN clubblad dient u uiterlijk één week voor de datum van de kopijsluiting uw advertentie in te sturen aan:
Secretariaat RRCN, Wisselweg 296, 1314 CC Almere of per email naar redactie@rrcn.nl.

Formaat 1 kwartaal 2 kwartalen 3 kwartalen 4 kwartalen
Halve pagina (A5 formaat) € 30,00 € 60,00 € 80,00 € 100,00
Hele pagina (A4 formaat) € 60,00 € 120,00 € 160,00 € 200,00

 

Bij het insturen van de advertentie dient u duidelijk aan te geven:
1) het aantal kwartalen dat u de advertentie wilt plaatsen
2) welke kwartalen u de advertentie wilt plaatsen
3) naar welke adres de bevestiging/factuur gestuurd kan worden.
Uw betaling dient voor plaatsing van de eerste advertentie binnen te zijn.