``
R.R.C.N. Algemene informatie

De vereniging stelt zich ten doel fokkers en liefhebbers van Rhodesian Ridgebacks nader tot elkaar te brengen en de fokkerij van dit ras in Nederland in kwalitatieve zin te bevorderen.
De vereniging tracht dit doel te bereiken onder meer door:

  • het houden van vergaderingen
  • het doen houden van lezingen op kynologisch gebied
  • het houden en steunen van clubmatches
  • het geven van voorlichting bij aankoop, import, dekking en in het algemeen bij alles wat de fokkerij, het opfokken en het houden van Rhodesian Ridgebacks betreft.

In 1980 telde de vereniging iets meer dan honderd leden, in 2014 is het ledenbestand gegroeid tot meer dan duizend.
De RRCN heeft een eigen clubblad dat vier keer per jaar verschijnt. Hierin staan o.a. artikelen over het ras, vermeldingen van evenementen, tentoonstellingsuitslagen etc.
In de loop der jaren heeft de RRCN zich ontwikkeld tot een rasvereniging met inhoud. Ze organiseert met regelmaat tentoonstellingen, lezingen, coursings, cursussen en workshops.
Belangrijk is de Nakomelingendag waarbij het accent ligt op het keuren van nesten in plaats van de individuele hond.
De vereniging wordt bestuurd door het dagelijks bestuur: voorzitter, eventueel vicevoorzitter, secretaris en penningmeester.
Daarnaast is er het algemeen bestuur. Deze bestuursleden houden zich bijvoorbeeld bezig met exposities, gezondheid, redactie, pupbemiddeling, nestinventarisaties of activiteiten.