In de databank worden alle Rhodesian Ridgebacks met een stamboom van de Raad van Beheer (NHSB nummer) geregistreerd. Er worden enkele basiskenmerken van de hond opgeslagen en een aantal resultaten betreffende de gezondheid van de hond. De databank kan helpen bij het opbouwen en het in stand houden van een gezonde Rhodesian Ridgeback populatie in Nederland. Fokkers kunnen eenvoudig de verwantschap van mogelijk combinaties bepalen. Verder is het mogelijk om m.b.v. de opgeslagen gegevens vroegtijdig eventuele gezondheidsproblemen te signaleren.

De Raad van Beheer stuurt elk kwartaal een rapportage naar RRCN met de nieuwe stambomen en een rapportage met de uitslagen van officiële gezondheidsonderzoeken, zoals HD en ED. Deze rapportages worden in de databank ingevoerd.

Verder voert RRCN nestinventarisaties uit bij de nesten die door RRCN leden zijn gefokt. De resultaten van deze inventarisaties worden ook in de databank ingevoerd.

Sinds de wijziging van het VFR (01-11-2018) is voor alle honden waarmee gefokt gaat worden een JME-test verplicht gesteld. De resultaten van de JME-test worden door de fokkers bij de dekaangifte naar RRCN gestuurd. Ook de dekreuen die op de dekreuenlijst van RRCN staan vermeld, zijn op JME getest. De resultaten van de JME-test worden ook in de databank ingevoerd.

Op 1 mei 2019 bevatte de databank 12802 Rhodesian Ridgebacks met een NHSB nummer. De vroegst vermelde geboortedatum is 1 januari 1997. Uitslagen van gezondheidsonderzoeken en resultaten van nestinventarisaties zijn opgeslagen van honden geboren na 1 januari 2007.