Rhodesian Ridgebacks gezocht voor het opleidingstraject en keurmeesters examen.

Op zaterdag 13 november 2021 zal er een rasexamen voor keurmeesters plaatsvinden voor de Rhodesian Ridgeback. De opleiding hiervoor zal zijn op zaterdag 2 oktober 2021. Voor de opleiding en het examen hebben zich de nodige kandidaten aangemeld. Om deze kandidaten zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op het examen en als zij slagen, hun latere keurmeesterschap, acht het bestuur het van belang dat zij een gedegen opleiding krijgen. Dit is niet alleen in het belang vanons geliefde ras maar ook in het belang van de exposant.

Om die reden zijn wij voor het praktijkgedeelte van de opleiding en voor het rasexamen op zoek naar RhodesianRidgebacks die gewend zijn om stil te staan en het geen probleem vinden om te worden betast door een onbekend persoon.
Het heeft de voorkeur als de honden tussen de 18 maanden en de 8 jaar oud zijn. Voor de opleidingsdag is het geen probleem als de ridge niet helemaal correct is. Voor het examen op 13 november zijn wij echter wel op zoek naar RhodesianRidgebacks die voldoen aan de standaard. Ridgebacks met een show verleden en die momenteel niet of niet meer worden geshowd zijn uiteraard zeer welkom voor het examen. 
Voor de opleidingsdag is de middag het praktijkgedeelte, waarbij als indicatie je aanwezigheid wordt verwacht tussen 13.00 uur en 15.00 uur. De tijdsindeling voor het rasexamenzelf is op dit moment nog niet bekend, maar dit zal een ochtend of een middag zijn. 
Zowel de opleiding als het rasexamen zullen plaatsvinden bij De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP te Woudenberg. Vanzelfsprekend worden de gereden kilometers om een van deze dagen aanwezig te zijn vergoed.

Heeft u een hond die aan de beschrijving voldoet en vindt u het leuk om een van deze dagen aanwezig te zijn met uw hond dan kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen met daarin hert geslacht en leeftijd van uw hond en ook welke van deze dagen u aanwezig zou willen zijn.

U mag deze mail sturen naar ln.ncrr@elocin