PRIVACYVERKLARING VAN DE RRCN

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging “Rhodesian Ridgeback Club Nederland” (hierna “RRCN”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van de RRCN, geen lid bent, maar inschrijft voor een door de RRCN georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de RRCN verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: “Rhodesian Ridgeback Club Nederland”, Sluis Noord 11, 3961ML Wijk bij Duurstede, KvK nummer 40236918, emailadres; ln.ncrr@taairaterces, website; https://www.rrcn.nl. De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via ln.ncrr@nimdanedel.

2. Welke gegevens verwerkt RRCN?
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door de RRCN verwerkt:
a) voor- en achternaam, geslacht.
b) adresgegevens eventueel postadres.
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.

Verder worden de volgende gegevens door de RRCN verwerkt:
d) naam, geslacht, NHSB nummer, chipnummer, stamboomgegevens van voorouders en nakomelingen van  uw Rhodesian Ridgeback(s).
e) uitslagen van uw Rhodesian Ridgeback(s) op shows, nakomelingendagen (NKD), kampioenschapsclubmatches (KCM), workshops en coursings ter publicatie in ons clubblad en op onze website.
f) resultaten van (gezondheids)onderzoek(en) van uw Rhodesian Ridgeback(s) ter publicatie in ons clubblad en op onze website en ter opslag in onze databank.
g) foto’s van u en/of uw Rhodesian Ridgeback(s) tijdens de deelname aan door de  vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad en op onze website en social media kanalen.
h) naam, e-mail t.b.v. RRCN E-Nieuws. U kunt zich te allen tijde afmelden van deze nieuwsbrief met de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen via ln.ncrr@swuein. Door op de knop “Aanmelden” te klikken geeft u ons toestemming uw gegevens te verwerken conform deze voorwaarden. 

Wij zullen uw informatie met zorg behandelen.

3. Met welk doel verwerkt de RRCN deze persoonsgegevens?
De RRCN verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of  de afhandeling van de van u verkregen informatie;

– uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de RRCN, alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Rhodesian Ridgeback(s);

– uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere nakomelingendagen, kampioenschapsclubmatches, coursings, cursussen, workshops, trainingen, bestellingen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen; 

De RRCN gebruikt uw naam, adresgegevens en e-mailadres om u haar clubblad per post en RRCN E-nieuws en andere berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de RRCN. Afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

4. Bewaartermijnen
De RRCN verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit de RRCN volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

Uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar de ervaringen met de RRCN en u te informeren over de ontwikkelingen van de RRCN.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de RRCN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Indien de RRCN voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft de RRCN als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
De RRCN verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

Per 1 maart van elk kalenderjaar de NAW-gegevens van de leden van de RRCN aan de koepelorganisatie, waarbij de RRCN is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam;

Vier keer per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van de RRCN aan de drukker van het RRCN Clubblad, die zorgdraagt voor het drukken en verzenden van het clubblad aan de leden, adverteerders en relaties van de RRCN;

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via ln.ncrr@nimdanedel kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De RRCN zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris (ln.ncrr@taairaterces).

Indien u klachten heeft over de wijze waarop de RRCN uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur (ln.ncrr@taairaterces). Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.

8. Gegevens van websitebezoek
Op de site gebruiken wij Google Analytics en Google Analytics-cookies om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven (het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd). Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van functionele cookies die noodzakelijk zijn de website te kunnen gebruiken en verbeteren.

9. Beveiligde verbinding
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 256-Bit-versleuteling. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

10. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 25 mei 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.rrcn.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

 

Ga naar de inhoud