rrcn

Oproepjes

Eenmalig gezocht

Zo nu en dan kunnen we een paar helpende handen goed gebruiken. Wilt u zich niet vastleggen maar wel een keer los helpen? Dan vindt u hieronder activiteiten waarbij dat kan:

Er zijn op dit moment helaas geen vrijwilliger posities beschikbaar

Gezocht

Soms zijn we op zoek naar vrijwilligers binnen bepaalde commissies. Wilt u zich inzetten binnen de vereniging? Dan vindt u hieronder posities waarbij dat kan:

VFR commissielid

Open posities: Onbeperkt

Momenteel zijn wij op zoek naar iemand die deel uit wil gaan maken van de VFR commissie.  Als RRCN hebben wij een verenigings fokreglement. In dit reglement zijn de minimale eisen opgenomen waar fokkers zich bij het fokken van een nest aan moeten houden. Het gaat in het VFR om gezondheidseisen, eisen betreffende het welzijn…Meer informatie