Tijdens de fokkerijbijeenkomst is gesproken over het inzetten van ridgeloze Rhodesian Ridgebacks voor de fokkerij. Ook is gesproken over het inzetten van Rhodesian Ridgebacks met een ridgefout.

Binnen de (inter)nationale fokkerij van Rhodesian Ridgebacks is dit een controversieel onderwerp. Als bestuur denken wij dat om die reden het belangrijk is om eerst een gedegen onderzoek te doen naar de inzet van deze honden. Eventueel in samenwerking met de Rhodesian Ridgeback Clubs in de landen om ons heen. Op deze wijze kan er uitgezocht worden hoe we deze honden op een verantwoorde wijze in zouden kunnen zetten voor de fokkerij. Ook kan er onderzocht worden of er wel echt belangstelling is van fokkers om deze honden ook daadwerkelijk in te zetten voor de fokkerij. Mochten de uitkomsten van dit onderzoek positief zijn dan kan het VFR hierop aangepast worden.

Wij zijn op zoek naar mensen die de tijd en de interesse hebben om zich hiermee bezig te houden.

Voor informatie of aanmelding graag een reactie naar e-mailadres ln.ncrr@taairaterces