In verband met het terugtreden van enkele bestuursleden en omdat twee bestuursleden volgens schema aftreden en zich niet herkiesbaar stellen na hun termijn zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Draagt u het ras en de club een warm hart toe, wilt u mee kunnen praten en beslissen over zaken die de vereniging aangaan dan zijn wij op zoek naar u.

Specifieke kennis is niet noodzakelijk; voor ons is het belangrijk dat u enthousiast bent, bereid bent om tezamen met ons zaken op te pakken en hiervoor voldoende tijd heeft.

De volgende functies zijn vacant:

  • Penningmeester
  • Secretaris
  • Algemeen bestuurslid

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. Wilt u zich aanmelden als kandidaat-bestuurslid (u dient dan wel minimaal één jaar lid te zijn) dan kunt u een e-mail sturen naar ln.ncrr@taairaterces.