Als rasvereniging van de Rhodesian Ridgeback zouden wij graag willen weten waarom fokkers (ook die van een eenmalig nest) het wel of juist niet van belang vinden om aangesloten te zijn bij de rasvereniging en ook wat de reden hiervoor is.
Vandaar dat wij deze enquête voor alle fokkers van de Rhodesian Ridgeback hebben opgesteld.
Het invullen van deze enquête duurt 5 à 10 minuten en is volledig anoniem. We stellen uw medewerking erg prijs. Klik hier voor de start van de enquête

Ga naar de inhoud