Op de agenda van de Algemene Vergadering van 26 juni van de Raad van Beheer aanstaande staan drie onderwerpen van het voorgenomen gezondheidsbeleid: SNP-analyse, epilepsie en de FCI Limited Registration. Op basis van de eerdere voorstellen die in 2020 aan u zijn voorgelegd en de vragen en suggesties die daarop zijn ontvangen, zijn er aangepaste voorstellen gemaakt.

We verzoeken u om dit bericht met uw leden en overige belanghebbenden te delen en om deze presentaties te bekijken en de voorstellen te lezen.

We hebben besloten om online spreekuren te houden waar u vragen kunt stellen. We kunnen dan meteen reageren op vragen en eventuele vervolgvragen en zo onduidelijkheden wegnemen. De verenigingen die na het bekijken en lezen van de voorstellen vragen hebben kunnen zich aanmelden voor één van de online spreekuren. Er geldt een maximum van 2 bestuursleden per vereniging. De spreekuren worden gehouden via MS Teams.

Deze spreekuren zullen plaatsvinden op:

Dinsdag 6 april, 19.30 uur

Donderdag 8 april, 13.00 uur

Vrijdag 9 april, 19.30 uur

Alle informatie vindt u via onze website:  www.houdenvanhonden.nl/concept-gezondheidsbeleid.  

U vindt de items onder het hoofdstuk ‘Voorstellen AV 26 juni 2021’.

Mocht één van de leden van de RRCN nog een vraag of mededeling hebben stuur een e-mail naar ln.ncrr@taairaterces