Fokken

Nestinventarisatie
word nu lid
rrcn

Nestinventarisatie

Volgens de regels van het VFR is ieder lid dat een nestje fokt verplicht het nest te laten inventariseren. Dit geldt wanneer u een eenmalig nestje heeft of echt “fokker” bent. Er komen dan twee inventariseerders van de RRCN langs. De inventarisatie vindt plaats na het chippen van de pups en (indien mogelijk) vóór de leeftijd van acht weken. De inventariseerders controleren o.a. hoe het nest er bij ligt, hoe het gaat met de moederhond en de pups. Elke pup wordt uitgebreid gecontroleerd op o.a. dermoïd sinus, blokstaart, ridgefouten en meer. Deze bevindingen worden genoteerd op de inventarisatieformulieren hiervan gaat het origineel naar de club, een kopie blijft bij de fokker en een kopie is voor de pupkoper.

Nestinventarisatie

Let op!

Steeds vaker worden onze nestinventariseerders geconfronteerd met het niet in orde zijn van de voor inventarisatie benodigde papieren.
Daarom nogmaals een verzoek aan alle fokkers om ervoor te zorgen dat ten tijde van inventarisatie alle benodigde documenten aanwezig zijn.

Mocht dit niet het geval zijn en mocht de inventariseerder genoodzaakt zijn nogmaals te moeten komen, dan zullen de extra kosten ten laste van de fokkers zijn.

U kunt het aanvraagformulier voor nestinventarisatie & vermelding op website/in clubblad hier downloaden.

informatie
prijzen

vermelding op website/in clubblad
Nestinventarisatie

€ 45
€ 50

Indien u gebruik maakt van inventarisatie én vermelding op website/in clubblad dienen BEIDE bedragen gelijktijdig betaald te worden bij het indienen van dit formulier!

IBAN NL89RABO0155745824 t.n.v. Rhodesian Ridgeback Club Nederland te Groningen.

Wanneer

Wanneer u lid bent van RRCN en u besluit een nestje te fokken, bent u o.a. verplicht uw nest aan te melden voor nestinventarisatie.

De inventarisatie zal plaatsvinden nádat de pups gechipt zijn en (indien mogelijk) vóór de leeftijd van acht weken.

Aanvulling:

Hier kunt u het formulier downloaden om aan te geven dat de testikels, die ten tijde van de inventarisatie bij een pup nog niet waren ingedaald, alsnog beide zijn ingedaald.

Dit formulier moet door dierenarts of nestinventariseerder van de RRCN worden ingevuld.
Na ontvangst hiervan zullen de inventarisatie gegevens worden bijgewerkt.

Ga naar de inhoud