Het bestuur wil benadrukken dat het vertrek van Joyce van Oudheusden helemaal los staat van het vertrek van Cassandra van de Haar en Heidi Edens. Vandaar onze toelichting.

In september 2020 heeft het toenmalige bestuur een dispensatie aanvraag ontvangen van mevrouw N. Slag. In deze aanvraag vroeg zij om toestemming om sperma van de reeds in 1990 overleden reu Aziwa (NHSB 895860, 1976-1990, eigenaar dhr. R. Mersmann) te mogen gebruiken voor de dekking van haar teef Timbila El-Faiyum (NHSB 2953439, HD-A, ED vrij, JME N/N (vrij)).

Bij dit uitzonderlijke verzoek heeft het bestuur, net als bij alle andere dispensatieverzoeken die het bestuur ontvangt, onderzocht hoe in het verleden met eenzelfde soort dispensatieverzoek is omgegaan. Juist nu het een verzoek van een bestuurslid betrof vond het bestuur het van belang om aansluiting te zoeken bij besluiten van eerdere besturen.

Het verzoek om sperma van een 30 jaar geleden overleden reu te gebruiken is echter uitzonderlijk. Om die reden heeft het bestuur de dispensatie die in 2007 aan mevrouw N. Slag verleend is om het sperma van deze reu te gebruiken mee laten wegen in haar oordeel. Ook toen was HD reeds verplicht (onbekend is echter vanaf wanneer) en ED voor honden geboren na 1-1-2006.

Verschil met de dispensatie in 2007 is echter dat nu ook een JME test wordt vereist van beide ouderdieren.

Aziwa is geboren in 1976 en op veertienjarige leeftijd in 1990 overleden. Gezien de hoge leeftijd die Aziwa bereikt heeft achtte het bestuur de kans dat deze reu lijder was van JME nihil, immers lijders van JME bereiken slechts zeer zelden een hoge leeftijd.
Daarnaast heeft Aziwa in de periode tussen 1979 en 1986 bij diverse fokkers in Nederland twaalf nesten gekregen. Bij zijn laatste dekking(en) waren zijn nakomelingen uit eerdere dekkingen al tussen de vijf en zeven jaar. Mochten er ernstige erfelijke afwijkingen naar voren zijn gekomen, dan zou deze reu hoogstwaarschijnlijk geen zeven jaar actief zijn geweest als dekreu.

Na de in 2007 verleende dispensatie is de toen geïnsemineerde teef helaas niet drachtig gebleken.

Na dit alles in overweging te hebben genomen, heeft het bestuur in september 2020 besloten mevrouw N. Slag dispensatie te verlenen. Met hierbij de kanttekening dat of het sperma van de reu getest moet worden voor de dekking indien de hoeveelheid sperma dit toeliet of dat alle pups nog in het nest getest moeten worden op JME.

Twee bestuursleden die tijdens de ALV van 11 oktober 2020 tot bestuurslid zijn gekozen, te weten Cassandra van de Haar en Heidi Edens lieten op 11 januari 2021 weten zich niet te kunnen verenigen met de in september 2020 verleende dispensatie en hebben om die reden per direct hun bestuursfunctie neergelegd.

De overige 4 bestuursleden willen in ieder geval doorgaan tot de ALV op 11 april 2021.