Het bestuur wil u op de hoogte brengen van het volgende. Anne Engelage heeft om haar moverende redenen haar bestuurslidmaatschap cq voorzitterschap met ingang van 22 november 2019 neergelegd. 

Wij respecteren Anne’s besluit en willen haar bedanken voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren en alles wat ze heeft gedaan voor de RRCN. 

Naar de inhoud springen