Vanwege het Coronavirus zijn het voor iedereen lastige tijden. De overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen en deze hebben ook gevolgen voor de door de RRCN te organiseren activiteiten.

De Raad van Beheer heeft alle aangesloten rasverenigingen dringend geadviseerd om alle activiteiten en bijeenkomsten gedurende de maanden april en mei te annuleren. De RRCN volgt hierin het advies van de Raad van Beheer. Daarom hebben wij moeten besluiten alle geplande activiteiten voor de maanden april en mei te annuleren.

Dit besluit heeft ten gevolg dat ook de Algemene Ledenvergadering van 17 mei 2020 geen doorgang kan vinden. Wij zullen proberen om, zoals volgens de statuten verplicht is, voor 1 juli 2020 een Algemene Ledenvergadering te organiseren. Echter is dit afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.

Voor enkele van de geplande activiteiten hebben mensen zich al ingeschreven. Vanzelfsprekend krijgen deze mensen het betaalde inschrijfgeld retour.

We zullen proberen om voor de geannuleerde activiteiten een andere datum te vinden. We kunnen helaas niet garanderen dat dit voor alle activiteiten zal lukken.

Ook voor de RRCN fokkers zijn het lastige tijden. Door alle maatregelen kan het zijn dat een zorgvuldig geplande dekking niet door kan gaan. Daarnaast is met de huidige maatregelen het socialiseren van de geboren pups een flinke uitdaging. En hoe om te gaan met al dat puppybezoek nu we geacht worden contact zoveel mogelijk te mijden? Een andere vraag is of mensen in deze ook economisch zeer onzekere tijden wel tot aanschaf van een pup over willen gaan. Allemaal zaken om als fokker even goed bij stil te staan. Als RRCN willen we de fokkers sterkte wensen met de beslissingen die zij nu moeten nemen.