Het bestuur wil langs deze weg (aspirant-)fokkers wijzen op artikel 2.4 van het VFR. Dit artikel bepaalt dat: ‘Een reu geboren vóór of op 01-01-2016 mag maximaal 15 geslaagde dekkingen verrichten in Nederland, een reu geboren na 01-01-2016 mag maximaal 10 geslaagde dekkingen verrichten in Nederland. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.’

Als (aspirant-)fokker bent u verantwoordelijk voor het opvragen van informatie over een door u te gebruiken reu, waaronder het aantal dekkingen van deze reu.

Helaas heeft het bestuur moeten constateren dat de afgelopen periode door RRCN-fokkers dekreuen gebruikt zijn die bovengenoemde aantallen (ruimschoots) overschreden hebben. Dit betekent dat deze fokkers feitelijk artikel 2.4 van het VFR (hebben) overtreden.

Het bestuur adviseert (aspirant-)fokkers hierbij dan ook met klem zich goed te laten informeren over het aantal dekkingen die de door hen uitgezochte reu reeds heeft verricht. 

U kunt hiervoor onder meer onze databank raadplegen. Deze wordt gevuld met informatie van de Raad van Beheer, maar let op; deze informatie wordt door de Raad van Beheer achteraf en per kwartaal aan ons verstrekt en verwerkt. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met het bestuur. Het bestuur zal met de fokkers, waarvan bekend is dat deze dekreuen hebben gebruikt of gaan gebruiken, die het in artikel 2.4 VFR genoemde aantal dekkingen hebben overschreden, contact opnemen.