Klachtenbehandeling

Proces Klachtenbehandeling

 

Beschrijving proces klachtenbehandeling

  1. Een klacht van een aangever komt binnen d.m.v. het klachtenformulier op de website van RRCN
  2. De webmaster stuurt de klacht naar het secretariaat
  3. Het secretariaat schrijft de klacht in en bevestigt de ontvangst aan de aangever van de klacht. De klacht wordt voorlopig geaccepteerd door het secretariaat
  4. Het secretariaat informeert de beklaagde over zijn/haar klacht
  5. Het bestuur beoordeelt de klacht
  6. Indien de klacht wordt geaccepteerd, wordt een bestuurslid aangewezen als behandelaar.
    Na  behandeling wordt de uitkomst naar het secretariaat gezonden en het secretariaat en/of de behandelaar koppelen het resultaat terug naar de aangever.
  7. Indien de klacht niet wordt geaccepteerd zal het secretariaat de uitkomst schriftelijk terug melden bij de aangever
  8. Indien de klacht een bestuurslid betreft, zal de weg van mediation (onafhankelijke derde) worden bewandeld. De uitkomst hiervan zal naar de voorzitter van het bestuur worden gezonden, die een oordeel zal vellen en dit aan de aangever zal terugkoppelen

Heb je een klacht over een bij de RRCN aangesloten fokker, dan kun je gebruik maken van onderstaand klachtenformulier.
Wij streven ernaar de klacht zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen.

Heb je een andersoortige klacht, stuur deze dan met een duidelijke omschrijving en onderbouwing naar het bestuur via ln.ncrr@taairaterces

KLACHTENFORMULIER

Man/Vrouw

Bent u lid van de RRCN

Ik heb een klacht over:

Wegens:

Omschrijving van de klacht: Beschrijf zo uitgebreid mogelijk de omstandigheden of feiten waartegen je bezwaar maakt. Vermeld data van eventuele bezoeken, gemaakte afspraken, enz. Bijv. koopcontract, dierenartsverklaring, etc. kunt u per e-mail sturen naar ln.ncrr@taairaterces

Indien van toepassing:

Ga naar de inhoud