zaterdag 15 mei 2021 zal de keuring plaatsvinden in Soest. 

Inschrijven voor deze keuring is op dit moment alleen mogelijk wanneer de eigenaar van de hond lid is van de RRCN. Bij inschrijving wordt gevraagd naar het lidnummer van de eigenaar. De kosten voor deze keuring bedragen €35,- per hond. Het inschrijfgeld moet gelijktijdig met de inschrijving betaald worden. De inschrijvingstermijn sluit op 9 mei 2021 Mochten er kort voor de sluitingstermijn nog plekken over zijn dan mogen ook honden ingeschreven worden van eigenaren die geen lid zijn van de RRCN.

Honden mogen inschreven worden vanaf de leeftijd van 9 maanden. Echter bij teveel inschrijvingen wordt voorrang gegeven aan de honden die volgens het VFR ingezet mogen worden voor de fokkerij (reu 18 maanden, teef 22 maanden) en welke nog slechts eenmaal een uitmuntend nodig hebben.

De honden zullen gekeurd worden door een erkende raskeurmeester. De keurmeester die zo vriendelijk is geweest om op deze korte termijn onze uitnodiging om te keuren te aanvaarden is mevrouw B. Sluiter.

Tijdens de keuring zullen de honden één voor één in de ring verschijnen en gekeurd worden. Voor iedere hond is ruim de tijd ingepland. De honden kunnen de volgende kwalificaties ontvangen, uitmuntende kwaliteit, zeer goede kwaliteit, goede kwaliteit, matige kwaliteit. Wanneer de hond gekwalificeerd wordt met een uitmuntende kwaliteit, geldt dit als een van de twee vereiste uitmuntend in het VFR. Omdat de honden niet gezamenlijk in de ring verschijnen, worden de honden ook niet geplaatst.

Om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijk op het terrein aanwezig zijn, mag u maximaal een half uur voor aanvang van de keuring van uw hond aanwezig zijn en moet u direct na de keuring van uw hond het terrein weer verlaten. Per deelnemende hond mag er één begeleider op het terrein aanwezig zijn (komt u toch met meer personen zullen zij niet toegelaten worden tot het terrein waar de keuring is). Omdat wij gebonden zijn aan de richtlijnen van het RIVM is publiek op deze dag helaas niet welkom.

Omdat wij de landelijke richtlijnen volgen betreffende de corona maatregelen is tijdens de keuring verplicht een mondkapje te dragen.

Aangezien u slechts kort voor de aanvang van de keuring van uw hond aanwezig mag zijn, ontvangt u enkele dagen voor de dag van keuring een programma waarin het tijdstip staat vermeld waarop u met uw hond in de ring moet verschijnen. Hierbij ontvangt u ook de routebeschrijving. 

Indien u verkoudheidsklachten, benauwdheid en/of koorts heeft op de dag van de keuring verzoeken wij u om thuis te blijven.

Inschrijfformulier : https://www.rrcn.nl/events/rrcn-keuring/?occurrence=2021-05-15

Ga naar de inhoud