het rrcn

Clubblad
word nu lid
word lid en ontvang

Het clubblad

Het clubblad van de RRCN verschijnt vier keer per jaar en is meestal samengesteld rondom een thema, zoals Voeding, Hond en kind, Gedrag, Beweging, Herplaatsers en Wandelen met je RR. Vaste rubrieken zijn de boekbesprekingen, Ridge-Actief, de Golden Oldies, de HD- en ED uitslagen, de Fokkershoek en Dek- en geboorteberichten. Er wordt altijd geprobeerd om een onderwerp van meerdere kanten te belichten en meerdere deskundigen aan het woord te laten.

Het clubblad wordt samengesteld door de redactie en het blad zou niet kunnen bestaan zonder de vele bijdragen van onze leden, in zowel tekst als beeld. Wat het thema is van het volgende clubblad en wat de deadline is voor het aanleveren van materiaal kunt u op de website alsook in het clubblad zelf terugvinden. Heeft u een leuk verhaal of een mooie foto welke aansluit bij het thema, dan horen we graag van u. Hier vindt u  informatie hoe kopij aan te leveren of contact op te nemen met de redactie.

DEADLINE KOPIJ CLUBBLAD

1e kwartaal: volgt

ln.ncrr@eitcader

Clubblad info
kopij

U kunt kopij voor het clubblad per e-mail aanleveren via ln.ncrr@eitcader.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij niet te plaatsen, in te korten of aan te passen.

ADVERTEREN

Voor het plaatsen van een advertentie in het RRCN clubblad dient u uiterlijk één week voor de datum van de kopijsluiting uw advertentie in te sturen aan: ln.ncrr@eitcader.

Halve pagina
(A5 formaat)
Hele pagina
(A4 formaat)
1 kwartaal € 30 € 60
2 kwartalen € 60 € 120
3 kwartalen € 80 € 160
4 kwartalen € 100 € 200

Bij het insturen van de advertentie dient u duidelijk aan te geven:

  1. het aantal kwartalen dat u de advertentie wilt plaatsen
  2. welke kwartalen u de advertentie wilt plaatsen
  3. naar welke adres de bevestiging/factuur gestuurd kan worden. Uw betaling dient voor plaatsing van de eerste advertentie binnen te zijn.
Ga naar de inhoud