De RRCN heeft al jaren een goedbezochte website. De laatste jaren wordt de site beheerd door twee personen. Helaas heeft een van de twee moeten besluiten om te stoppen met haar werkzaamheden voor de RRCN.
Om die reden zijn wij nu op zoek naar iemand die voldoende ervaring heeft met websites die ondersteund worden door WordPress en die tijd en zin heeft om de website van de RRCN mede te beheren. Het betreft voornamelijk nieuwe berichten plaatsen, evenementen aanmaken en kleine wijzigingen doorvoeren.

Bij vragen of belangstelling kunt u contact opnemen met ln.ncrr@retsambew