Tijdens de laatste fokkerij bijeenkomst is door het bestuur de vraag voorgelegd hoe om te gaan met de in het VFR gestelde exterieureisen nu er al maandenlang amper shows zijn. Op de fokkerij bijeenkomst heeft het bestuur twee richtlijnen voor het verlenen van dispensatie voorgelegd aan de aanwezigen. Omdat de meerderheid van de aanwezigen zich kon vinden in de twee voorstellen van het bestuur heeft het bestuur besloten deze richtlijnen aan te nemen. De dispensatie zal gelden voor één nest en alleen gedurende de periode dat er geen shows zijn vanwege de Coronamaatregelen.

Dispensatie voor de exterieureisen zal worden verleend aan honden welke voldoen aan de volgende eisen:

  • tweemaal uitmuntend in de jeugdklasse op een CAC/CACIB show.

Of

  • Tweemaal uitmuntend op een door de RRCN georganiseerde aankeuring. Waarvan eenmaal uitmuntend na de 18 maanden.

Ook de mogelijkheid om eenmaal uitmuntend op een CAC/CACIB show te halen en eenmaal uitmuntend op een door de RRCN georganiseerde aankeuring, waarvan eenmaal uitmuntend na de 18 maanden, blijft bestaan. 

Vriendelijke groeten, Bestuur RRCN