rrcn

De vereniging
Word nu lid
RRCN

Algemene informatie

De vereniging stelt zich ten doel fokkers en liefhebbers van Rhodesian Ridgebacks nader tot elkaar te brengen en de fokkerij van dit ras in Nederland in kwalitatieve zin te bevorderen.
De vereniging tracht dit doel te bereiken onder meer door:

  • het houden van vergaderingen
  • het houden van lezingen op kynologisch gebied
  • het houden en steunen van clubmatches
  • het geven van voorlichting bij aankoop, import, dekking en in het algemeen bij alles wat de fokkerij, het opfokken en het houden van Rhodesian Ridgebacks betreft.

In 1980 telde de vereniging iets meer dan honderd leden, in 2019 is het ledenaantal gegroeid tot bijna 1100.
De RRCN heeft een eigen clubblad dat vier keer per jaar verschijnt. Hierin staan o.a. artikelen over het ras, vermeldingen van evenementen, verslagen van NKD, uitslagen van de KCM, etc. In de loop der jaren heeft de RRCN zich ontwikkeld tot een rasvereniging met inhoud. Ze organiseert ieder jaar een Nakomelingendag en een KampioenschapsClubmatch als ook met regelmaat lezingen, coursings, cursussen en workshops.

Belangrijk is de Nakomelingendag (NKD) waarbij het accent ligt op het keuren van nesten in plaats van de individuele hond.
De vereniging wordt bestuurd door het dagelijks bestuur: voorzitter, eventueel vicevoorzitter, secretaris en penningmeester.
Daarnaast is er het algemeen bestuur. De bestuursleden houden zich bijvoorbeeld bezig met exposities, gezondheid, redactie en activiteiten.

Rhodesian Ridgeback club nederland

De vereniging bestaat uit het bestuur en een aantal commissies

HET BESTUUR

Voorzitter
Evelien van Doorn    •   ln.ncrr@rettizroov


Penningmeester
VACANT    •    ln.ncrr@retseemgninnep


Secretaris
Anne Engelage    •    ln.ncrr@taairaterces


Algemeen bestuurslid
VACANT   •  


Algemeen bestuurslid
Carlo Barendregt   •    Tel: +31(0)6 54707969   •    ln.ncrr@olraC


Algemeen bestuurslid
Luc van Dam    •    Tel: +31(0)6 53350110   •    ln.ncrr@cuL


Ledenadministratie

Sylvia Dekker   •    Tel. +31(0) 522 49 23 49   
ln.ncrr@nimdanedel

Kolderveen 29
7948 NG Nijeveen

Rasinformatie

Martijn van Oudheusden
ln.ncrr@eitamrofnisar

Commissie databank

Kees Gravendeel, Edith Salm
moc.liamg@knabatad.ncrr

Pupinformatiedienst

Ilse Hulsebos • Tel. +31 (0)6 303 39 509
Esther Kappert-Jonker • Tel. +31 (0)6 414 35 615
ln.ncrr@ofnipup

Nestinventarisatie

ln.ncrr@ofnipup
Henk Vermeulen, Wil Vermeulen, Marjon Franke, Nicole Slag, Ilse Hulsebos, Esther Kappert-Jonker, Joke Geurtsen, Finette Deelen van Well, Angela van der Hoorn, Maureen Schoutsen, Janna Moorlag, Joyce van Oudheusden, Ben Vermeulen, Lenie Brummans, Lillian Geelen-Logister, Kristin Johannessen, Elise Havinga, Marion Stoek

VFR-commissie

Harrie Duit
Ellen Jongerden
Marjolein van den Biesen
Joyce van Oudheusden

ln.ncrr@rfv

Expositiecommissie

Hetty van der Craats,
Anne Engelage,
Miranda Veltkamp,
Evelien Kraayvanger

ln.ncrr@eitisopxe

Activiteitencommissie

Luc van Dam, Carlo Barendregt

ln.ncrr@netietivitca

Fokkerijcommissie

Nicole Slag
Joyce van Oudheusden
Linda van Gaalen
Marjon Franke
Cassandra van de Haar

ln.ncrr@jirekkof

Coursing crew

Claire van Goethem, Donata van der Spek, Irene Stark & Nienke Keun
moc.liamg@gnisruocncrr

Herplaatsing (RRIN)

Wietske Kroondijk
Tel. +31(0)634968615
e-mail

Clubblad redactie

Sonja van Gorkum
Maaike Hovingh en Elise Jansen

ln.ncrr@eitcader

Ga naar de inhoud