de rhodesian ridgeback

Raskenmerken
raskenmerken

De ridge

De Rhodesian Ridgeback dankt zijn naam aan zijn karakteristieke kenmerk welke bestaat uit een streep op de rug waar het haar in tegengestelde richting groeit ten opzichte van de rest van de vacht. De rasstandaard is vrij specifiek over de vorm van de ridge.

De ridge begint direct achter de schouder en moet doorlopen tot aan de heupbeenderen. Het dient duidelijk begrensd en symmetrisch van vorm te zijn en naar de heupen smaller toelopen.

Bovenaan de ridge zit een zogenaamde box waar de kronen behoren te liggen. Deze kan iets verschillen van vorm maar dient zo symmetrisch mogelijk te zijn en twee kronen te bevatten die gelijk zijn en tegenover elkaar liggen. De onderste randen van de kronen mogen niet verder reiken dan tot een derde van de ridge. Een goede gemiddelde breedte van de ridge is 5 cm.

Minder of meer dan twee kronen, een verkeerde plaatsing van kronen of een te korte ridge zijn redenen tot diskwalificatie op show. Er worden regelmatig ook honden zonder ridge geboren, deze en voorgenoemde honden mogen niet worden ingezet voor de fok. Uiteraard zijn dit slechts cosmetische fouten.

De ridge is afkomstig van een van de honden welke gekruist werden om de Rhodesian Ridgeback te creëren en is bij de totstandkoming van de rasstandaard in 1922 omschreven als hét raskenmerk. De ridge had verder geen enkele functie.

gewenste ridge
correcte ridges
incorrecte ridges
De kleur

De vachtkleur varieert van licht tot rood tarwe, witte plekken op de borst en voeten is toegestaan. Overmatig wit op de borst, buik of boven de voeten is ongewenst.
De Rhodesian Ridgeback kent een variatie in de kleur van de neus, deze is namelijk zwart of bruin/leverkleurig (livernose).

Het pigment in de neuzen van livernoses kan sterk variëren in intensiteit, van licht, bijna roze, tot aan chocoladekleur.

Er zijn minder Ridgebacks met een livernose dan met een zwarte neus. Dit komt puur doordat het gen voor de livernose recessief is, beide ouders moeten het gen doorgeven willen er livernoses in het nest zitten. Ook zwartkleurige Ridgebacks kunnen livernose puppy’s krijgen, beide ouders dienen dan wel het juiste gen te dragen.

Het haar van de Ridgeback is bij de wortel lichter en wordt donkerder naar de punt van de haar toe. De genetische term hiervoor is Agouti.

Het masker van Rhodesian Ridgebacks loopt uiteen: van vrijwel geen masker tot aan zwarte haren op de neus en rond de ogen. Beiden is toegestaan, de zwarte haren dienen echter niet als een vol masker verder te reiken dan de ogen. Bij honden met donkere maskers kunnen er enkele zwarte haren terug te vinden zijn op de rest van het lichaam. Zodra dit echter excessief wordt, is dit zeer ongewenst.

kleurfouten
Soms worden er Ridgebacks geboren met een afwijkende vachtkleur. Verantwoordelijke fokkers zullen nooit bewust op dergelijke fouten fokken, maar incidenteel worden dergelijke pups toch geboren.

Ga naar de inhoud