Tot onze grote spijt zijn wij genoodzaakt de Coursing te Geldrop van zondag 4 oktober as. af te gelasten. 

Dit vanwege de aangescherpte maatregelen van de veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost in verband met COVID-19.

Dubbel zuur, daar de inschrijving binnen een uur vol zat en er zoveel meer animo was dan het hele seizoen voorafgaand. Het had een soort van grande finale 2020 moeten worden. We hebben nagedacht over de verschillende scenario’s verspreid over verschillende dagen maar dit blijkt niet haalbaar. 

Om het maar positief te bekijken, we hebben in ieder geval drie mooie evenementen mogen organiseren.De terugbetalingen zullen zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

\We hopen van harte dat iedereen veilig de winter doorkomt en we jullie allen in 2021 onder betere omstandigheden weer zien op de Coursings