OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN!!

In verband met het terugtreden van enkele bestuursleden en omdat twee bestuursleden volgens schema aftreden en zich niet herkiesbaar stellen na hun termijn zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden! Draagt u het ras en de club een warm hart toe, wilt u mee kunnen...

Fokken & Corona

indien u met fokken tegen situaties aanloopt gerelateerd aan het corona virus, hoort het bestuur graag van u.

Verhalen gezocht

Voor het volgende clubblad zijn we op zoek naar verhalen over ‘leven met een RR in corona tijd’. In het vorige nummer lazen we over de uitdagingen die fokkers hadden door het COVID-19 virus maar deze periode was/is een uitdaging voor iedereen en nu horen we graag hoe...

Oproepjes

De vereniging kan regelmatig helpende handen gebruiken. Soms eenmalig, soms voor een vaste bezetting binnen een commissie. Nu gezocht…

INSCHRIJVING KCM OPEN

Inschrijving KCM is open! Anders dan voorgaande jaren kunt u zich voor de KCM opgeven middels www.onlinedogshow.eu. De inschrijving is inmiddels geopend. NU...

Vrijwilligers gezocht

Het bestuur is op zoek naar leden die zich actief voor de club willen inzetten. Dit kan zijn in een commissie, het bestuur of wilt u eenmalig helpen?
Bijvoorbeeld alleen een keer tijdens de NKD  2019?