Graag wil het bestuur u laten weten dat de geplande Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 28 oktober 2022  NIET zal doorgaan.

De ALV van 23 oktober jl heeft de wens uitgesproken om een aantal zaken in de concept Statuten aan te passen. Nadat deze aanpassingen zijn doorgevoerd, gaan er voor de nieuwe concept Statuten wederom een aantal termijnen lopen.

Deze nieuwe concept Statuten zullen in een nader te bepalen ALV worden behandeld.