Uitstel normenmatrix.

Ingangsdatum normenmatrix verzet ivm voorstellen AV 26 juni as .De normenmatrix is een project met een lange voorgeschiedenis. Het besluit tot het vormen van de normenmatrix dateert al van mei 2012. We zijn inmiddels negen jaar verder. De nieuwe IT is op 1 december 2020 live gegaan met daarbij de planning om vanaf 1 mei live te gaan met de normenmatrix voor de eerste 87 rassen. In het laatste stadium, na de publicatie van de normen voor de eerste 87 rassen, is duidelijk geworden dat er in de loop van de jaren een verschil is ontstaan tussen de verwachting bij onze leden en fokkers en de uiteindelijke uitvoering en inhoud van de normenmatrix. Mogelijk is dit ontstaan doordat in de loop der jaren enkele eerder aangenomen voorstellen later weer werden gewijzigd, nog voordat ze waren ingevoerd. Dat verschil is gezien de lange tijd van voorbereiding en ontwikkeling begrijpelijk maar ook jammer gezien alle inspanningen. De kynologie heeft lang uitgekeken naar de start van de normenmatrix en dan is het erg spijtig dat uit de reacties van verenigingen en van fokkers blijkt dat de verwachtingen onderling niet op één lijn zitten. Kortgeleden heeft het bestuur twee initiatiefvoorstellen met betrekking tot de normenmatrix ontvangen. Het laat zien dat het onderwerp door de kynologie als belangrijk wordt ervaren. Maar het laat ook zien dat we het niet allemaal eens zijn op onderdelen. De initiatiefvoorstellen laten zien dat er op de volgende onderdelen een wens is voor duidelijkheid en eventueel aanpassing. 1. Wel/niet alleen gezondheid- & gedragsnormen in de normenmatrix?2. Wel/niet rode kruis op stamboomdocument bij niet voldoen aan de normen?We zullen deze belangrijke onderwerpen aan de leden voorleggen tijdens de Algemene Vergadering (AV) van 26 juni aanstaande. De leden ontvangen uiterlijk vrijdag 16 april de agenda en de bijbehorende preadviezen van het bestuur van de Raad van Beheer.Dit betekent dat wij de ingangsdatum van de normenmatrix verzetten. De start van de normenmatrix zal dus niet per 1 mei 2021 zijn. De besluitvorming over de voorstellen is aan de leden tijdens de AV. De uiteindelijke ingangsdatum van de normenmatrix is afhankelijke van de keuze van de leden tijdens de AV en zullen wij uiteraard daarna direct communiceren via onze gebruikelijke kanalen.

Ga naar de inhoud