``

Agenda voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 17 december 2017

Locatie:    Hotel Het Witte Huis, Birkstraat 138, 3768 HN Soest
Aanvang: 13.30 uur
Sluiting:   15.30 uur


1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Uitbreiding vermelding opgelegde sancties (voorstel mw. C. van Rennes; ALV 02-04-2017)

4. Aanpassing VFR
Het bestuur stelt voor de navolgende aanpassingen van de artikelen 4.2 en 4.3:

  4.2 Verplicht screeningsonderzoek:
 • Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. Beide ouderdieren dienen voor de dekking door een officieel erkende FCI-instantie te zijn onderzocht op: HD (Heupdysplasie) en ED (Elleboogdysplasie).
  Toegestaan zijn de uitslagen: HD-A, HD-B en ED-vrij.

  Voorts dienen de ouderdieren getest te zijn op JME (Juveniele myoclonische epilepsie) en DM (Degeneratieve myelopathie) Exon2. De testen dienen te geschieden door een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium. Toegestaan zijn de uitslagen JME-vrij en JME-drager, DM-vrij en DM-drager.Dragers van bovengenoemde erfelijke afwijkingen mogen alleen ingezet worden voor de fokkerij in combinatie met dieren die vrij zijn van genoemde afwijkingen.

  4.3. Aandoeningen:
  Met honden die lijden aan een van de onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt:
 • Dermoid sinus
 • Een FCI beoordeling van HD-C, HD-D of HD-E
 • Een beoordeling volgens de richtlijnen van de International Elbow Working Group anders dan ED vrij (bij honden geboren na 1-1-2006)
 • JME-lijder
 • DM-Lijder
 • Honden met bewezen erfelijke ziekten en/of afwijkingen

5. Voorstellen en verkiezing nieuwe bestuursleden
5.1 Anne Engelage: voorzitter
5.2 Inge van de Kuijlen
5.3 Ciska Gravendeel
5.4 Marlies Olde Monnikhof
5.5 Anne van Klooster

6. Aftreden bestuursleden: Jolan Huizenga, Esther Kappert-Jonker, Ilse Hulsebos en
    Joyce van Oudheusden-de Zwart

7. Toekomstplannen nieuw bestuur

8. Rondvraag

9. Sluiting