De Algemene Ledenvergadering van de RRCN stond gepland op zondag 11 april 2021. Helaas mogen we dan naar alle waarschijnlijkheid nog niet met een grote groep mensen bij elkaar komen. Omdat er gestemd moet worden op kandidaat-bestuursleden en dit schriftelijk en anoniem dient te gebeuren geniet een digitale Algemene Ledenvergadering niet de voorkeur. Om die reden is besloten om de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar zondag 6 juni 2021. De locatie zal op een later moment bekend worden gemaakt.