Op Marktplaats wordt regelmatig geadverteerd door fokkers die beweren lid te zijn van de RRCN of te fokken volgens de richtlijnen en/of gezondheidseisen van de RRCN. Vaak is dit is niet juist! Fokken volgens de richtlijnen van de RRCN kan alleen door leden van de RRCN omdat alleen deze leden recht hebben op de nestinventarisatie. Nestinventarisatie houdt in dat alle pups van bij de RRCN aangesloten fokkers door twee afgevaardigden van de club worden gecontroleerd op algehele gezondheid, welzijn en rasspecifieke zaken als bijvoorbeeld de aanwezigheid van een Dermoïd Sinus. Dit wordt gedaan op een leeftijd van zes á zeven weken nadat de pups gecheckt en gechipt zijn door de Raad van Beheer. De inventarisatiepapieren kunt u bij de fokker opvragen, iedere pup heeft een eigen formulier.

De pups welke op onze website door de fokkers aangeboden worden zijn gefokt uit ouders welke voldoen aan de gezondheids-, gedrags- en welzijnseisen van ons fokreglement (vfr). Daarnaast beveelt de RRCN haar fokkers zeer dringend aan de pups te verkopen in combinatie met een deugdelijk koopcontract waarin de onderlinge afspraken tussen fokker en koper duidelijk worden vastgelegd. Dit dient even vanzelfsprekend te zijn als het geven van uitgebreide informatie en levenslange ondersteuning aan de koper. 

Onder het kopje ‘Fokken’ vindt u onze fokkerslijst, hierop staan alle bij de RRCN aangesloten fokkers vermeld. Incidenteel fokt een van onze leden een nest zonder zich als officieel fokker te registeren – ook deze pups dienen te voldoen aan het Verenigingsfokreglement. Wilt u zeker weten of u met een RRCN lid te maken heeft? Neem dan contact met ons op via de ledenadministratie

De RRCN spant zich op verschillende manieren in om haar leden op een verantwoorde manier te laten fokken en zowel haar fokkers als pupkopers bij te staan met informatie en advies.