``
Aanmeldingsformulier

Wilt u lid worden van de R.R.C.N. dan kunt u het aanmeldingsformulier.pdf bestand downloaden.

U kunt ook lid worden als u geen Rhodesian Ridgeback heeft of een Rhodesian Ridgeback heeft zonder stamboom.

Nadat u het formulier heeft ingevuld, opgestuurd naar de ledenadministratie, wordt u ingeschreven als aspirant-lid.

De namen en adressen van de aspirant- leden worden gepubliceerd in het eerstvolgende clubblad.
Indien er binnen één maand na uw voordracht geen bezwaren zijn binnengekomen tegen uw lidmaatschap, wordt u aangenomen als lid.

Gezinsleden hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden, ook m.b.t. het stemmen op de ALV.
De mailing wordt echter per adres slechts eenmaal verstuurd.

De contributie bedraagt € 27,50 per jaar voor een gewoon lid. Het entreegeld bedraagt € 10,-.
Na 1 juli bedraagt de contributie voor de rest van dat jaar € 13,75 maar het inschrijfgeld blijft € 10,-

Wanneer zich inschrijft wordt de contributie uiterlijk aan het einde van het kwartaal automatisch geïncasseerd.

De verdere jaarlijkse contributie wordt in het eerste kwartaal van dat jaar automatisch geïncasseerd.

CONTRIBUTIE:

Lidmaatschap per jaar
Buitenlands lid
Entreegeld
Gezinslid per jaar
Donateur per jaar€ 27,50
€ 35,--
€ 10,--
€   5,--
€ 10,--

 

Heeft u het formulier gedownload dan kunt u dit opsturen naar:
Ledenadministratie RRCN
Sylvia Dekker
Kolderveen 29
7948 NG Nijeveen