in verband met coronacrisis

Sinds enkele maanden worden er vanwege het Corona-virus in Nederland en de ons omringende landen geen CAC/CACIB shows meer gehouden. Op dit moment is de verwachting dat het nog enkele maanden zal gaan duren voor er weer hondenshows georganiseerd mogen worden. 

Om aan het VFR van de RRCN te voldoen is het vereist dat beide ouderdieren minimaal tweemaal een uitmuntend hebben behaald (waarvan een uitmuntend na de leeftijd van 18 maanden) op een CAC/CACIB show. 

Het bestuur is zich bewust van de vervelende situatie die nu is ontstaan voor verschillende fokkers en dekreu-eigenaren. Op dit moment is het immers onmogelijk om de vereiste twee keer uitmuntend te halen.

Om de bij de RRCN aangesloten fokkers en dekreu-eigenaren toch de mogelijkheid te geven hun Rhodesian Ridgeback in te zetten voor de fokkerij heeft het bestuur besloten over te gaan tot een aankeuring. Ook in deze tijd, vindt het bestuur het van belang dat er niet wordt ingeboet op de kwaliteit van de door de RRCN fokkers gefokte Rhodesian Ridgebacks. Het bestuur is van oordeel dat door een aankeuring met erkende keurmeesters deze kwaliteit zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.

De eerste aankeuringsdag zal aan het begin van de zomer georganiseerd worden. Deze aankeuring is alleen opengesteld voor honden van leden van de RRCN. Als eerste zullen de teven en reuen ingeschreven mogen worden welke reeds één (of meerdere) uitmuntend hebben behaald op een CAC/CACIB show en nu nog slechts eenmaal uitmuntend na de achttien maanden nodig hebben om aan het VFR te voldoen. 

Mocht er na inschrijving van deze honden nog plek over zijn dan mogen ook de honden inschrijven welke nog geen uitmuntend hebben behaald. Echter deze aankeuring kan slechts één uitmuntend vervangen. De tweede uitmuntend zal dan op een latere show of tweede aankeuringsdag behaald moeten worden. 

Mochten er teveel inschrijvingen zijn dan zal bij het verdelen van de beschikbare plekken rekening worden gehouden met de leeftijd van de ingeschreven honden. Dat wil zeggen dat de honden die qua leeftijd al aan de eisen van het VFR voldoen, voorrang krijgen op de jongere honden.

Zodra de datum, locatie en keurmeesters van de eerste aankeuring bekend zijn, zal dit gecommuniceerd worden naar de leden en zal de inschrijving via een inschrijfformulier geopend worden.

Nu de RRCN één (of meerdere) aankeuring(en) gaat organiseren om op deze wijze de fokkers en dekreu-eigenaren de kans te geven aan de exterieureisen uit het VFR te voldoen, zal voor nu op dit punt ook geen dispensatie worden verleend.