Last update: 27-06-2016.

Bestuursmededeling


Beste leden,

Hierbij stellen wij jullie op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen het bestuur van de RRCN.

Carlo Barendregt, voorzitter, en Henk Salm, algemeen bestuurslid, hebben eind mei hun functies in het bestuur met onmiddellijke ingang neergelegd. De reden hiervan is gelegen in een verschil van mening over de wijze van samenwerking en communicatie tussen de beide heren enerzijds en medebestuurslid Helena Mol-Boonstra anderzijds. Wij, de overige bestuursleden, betreuren deze gang van zaken en het besluit van Carlo en Henk zeer.

Het bestuur heeft naar aanleiding van deze ontwikkeling veel reacties ontvangen. Naast leden die hun steunbetuigingen en hulp aanbieden, is er echter ook een aantal leden die hun vertrouwen in ons heeft opgezegd. Gezien het feit dat het bestuur in deze situatie onvoldoende draagvlak heeft om verder te gaan, heeft dit ons doen besluiten om onze zetels ter beschikking te stellen. Dit zal gebeuren op de extra Algemene Ledenvergadering op 16 juli a.s.

Dit betekent dat er vacatures zijn ontstaan voor alle bestuursfuncties. We verwijzen naar de Statuten artikel 8.3: Kandidaatstelling voor een bestuurslidmaatschap geschiedt door één of meer voordrachten. Tot het maken van een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als minstens tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering bekend gemaakt. Een voordracht van tien of meer leden moet vijf werkdagen voor aanvang van de algemene vergadering schriftelijk (per brief) bij het bestuur worden ingediend, vergezeld van een schriftelijke en – ondertekende verklaring van de voorgedragene dat deze zijn eventuele benoeming ook zal aanvaarden. Een kandidaat voor een bestuurslidmaatschap dient tenminste een jaar lid van de vereniging te zijn.

Sollicitaties kunnen worden ingediend bij het bestuur tot en met 11 juli. De kandidaat-bestuursleden zullen vervolgens op 12 juli bekend worden gemaakt via onze website.

We willen graag benadrukken dat de genoemde ontwikkelingen ons allen zeer aan het hart gaan en waarderen de steunbetuigingen en aangeboden hulp dan ook erg!

Met vriendelijke groet,

Miriam Eijgenstein, Anne Engelage, Esther Kappert-Jonker, Helena Mol-Boonstra, Nora Morton-Schuit, Jørna van Wingerden


Agenda Extra Algemene Ledenvergadering 16 juli 2016


1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verkiezing bestuursleden
    3.1 Verkiezing voorzitter
    3.2 Verkiezing overige bestuursleden

4. Voornemens

5. Rondvraag

6. Sluiting

Adres: Birkstraat 138, 3768 HN Soest
Aanvang: 13.30 uur
Sluiting:   14.30 uurActiviteiten


Coursing Rotterdam

Coursing Rotterdam 24 juli 2016

RR. World Congress

Rhodesian ridgeback World Congress 2016 (28-30 juni 2016)

KampioensschapsClubMatch

KampioensschapsClubMatch zaterdag 27 augustus 2016


Mededelingen


Foto's NKD 2015

Foto's NKD 2015 gemaakt door Edward, Kees en Simon Zie hier


Clubwinkel

In de clubwinkel zijn een aantal artikelen afgeprijsd, te herkennen aan ** voor de naam.
Kortingen van 40 tot 50%


Raadar

De nieuwe editie van Raadar, de nieuwsbrief van de Raad van Beheer is uit. Dit keer met onder andere de data van de informatieavonden rondom het Besluit Houders van Dieren en kritiek op de vernieuwde Rashondenwijzer:

Nieuwsbrief Raadar editie februari 2015

Nieuwsbrief Raadar editie augustus 2015


RRIN

Op dit moment zoekt er geen R.R. een nieuw thuis
27/05/2016

Uitslagen Kampioenschapclubmatch 2015

Uitslagen Kampioenschapclubmatch zondag 7 september 2015
07/09/2014

Foto's NKD 2015

Foto's van de Nakomelingendag 2015
23/04/2015

Foto's KCM 2015

Foto's van de Kampioenschapsclubmatch 2015
18/09/2015

Foto's winnaars Kampioenschapclubmatch 2015Binnenkort op de mat: het nieuwe RRCN Clubblad!

Eind volgende week, rond 1 april, ligt de nieuwe editie van het RRCN clubblad weer op de mat! Dit keer in een nieuw jasje. De redactie is zeer benieuwd naar jouw mening!

Te lezen in deze editie: het jaarverslag van 2015 met bijbehorende jaarrekening en uiteraard de begroting voor 2016. De agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 17 april a.s. De twee nieuwe kandidaat bestuursleden stellen zich voor. De Nakomelingendag 2016 nieuwe stijl. En informatie over de Kampioenschapsclubmatch '16!

Verder: een paar tips voor prachtige wandelgebieden, zwemmen biedt uitkomst bij blessures, het belang van voldoende Omega-3 in de voeding en nog veel meer!

Veel leesplezier!!!


Reproductie van Monigue van Wijk.

Clubwinkel

Deze reproductie van Monigue van Wijk is exclusief bij de RRCN verkrijgbaar, op deze reproductie heeft ze verschillende Ridgebacks samen gebracht om een totaal beeld van de Ridgeback te laten zien.
Hij is in een beperkte oplage van 250 gemaakt. Meer informatie in de Clubwinkel


Mei 2016

Via de RRIN één nieuwe aanmelding en geen R.R. geplaatst.

April 2016

Via de RRIN geen aanmeldingen en geen R.R. geplaatst.

Maart 2016

Via de RRIN geen nieuwe aanmeldingen en geen R.R. geplaatst.

Opgericht 15 september 1979.

Lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
De vereniging stelt zich ten doel fokkers en liefhebbers van Rhodesian Ridgebacks nader tot elkaar te brengen en de fokkerij van dit ras in Nederland in kwalitatieve zin te bevorderen.


Voor veranderingen of opmerkingen m.b.t. de site e-mail Frits Troost

Blijf op de hoogte van de laatste veranderingen via onze RSS feed
  


Disclaimer